Ngọn đuốc nguyên thủy của tượng Nữ thần Tự do nổi tiếng nước Mỹ đã được di chuyển đến khu vực bảo tàng cũng trên đảo Ellis. Đây là một phần trong nỗ lực tu sửa và bảo quản di tích nổi tiếng này./.
(Vnews)