Nhiều quốc gia trong khu vực cũng như trên thế giới đã lên tiếng bày tỏ tình đoàn kết với Chính phủ và nhân dân Cuba sau khi xảy ra các hoạt động biểu tình tại một số địa phương trước đó một ngày, đồng thời kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm vận khắc nghiệt của Mỹ vốn gây trở ngại cho sự phát triển kinh tế của Cuba, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Nhiều quốc gia cũng yêu cầu Mỹ chấm dứt chính sách thù địch, đặc biệt là lệnh cấm vận vô lý kéo dài 60 năm, kêu gọi viện trợ nhân đạo giúp Cuba vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19.

(Vietnam+)