(Nguồn: Vietnam+)

Có những người cha, người mẹ vì chiến tranh mà bị chia cắt khỏi con mình suốt nhiều thập kỷ. Nỗi đau ấy càng dai dẳng khi khoảng cách giữa đôi bên không xa, nhưng họ chẳng thể gặp được nhau cho đến tận những bước chân cuối cùng của cuộc đời.

Sau hôm nay, những người ấy sẽ lại về nhà với một câu hỏi đầy ám ảnh: "Liệu sau này chúng ta có còn cơ hội được gặp lại"?