(Nguồn: Vietnam+)

Động đất là một hiện tượng môi trường rất nguy hiểm với đời sống con người. Nhưng ngay cả sau những rung lắc ban đầu, những dư chấn của động đất có thể kéo dài rất lâu./.