Thành phố Henderson, tiểu bang Naveda, Mỹ đã triển khai thử nghiệm công nghệ trí tuệ nhân tạo nhằm tiên đoán trước và ngăn chặn các vụ va chạm giao thông./.
(Vnews)