[Video] Sức phá hoại đáng sợ của sinh vật ngoại lai tôm càng đỏ

Tôm càng đỏ (tôm hùm đất) có khả năng sinh sôi nhanh chóng, chúng ăn tạp cả thủy sinh, tôm, cá, lúa, ưa đào hang nên có thể phá công trình thủy lợi, bờ kênh, mương, gây nguy cơ sạt lở.

Tôm càng đỏ (Cherax quadricarinatus, còn gọi là tôm hùm đất) được đưa vào Việt Nam để tiêu thụ làm thực phẩm tại một số địa phương.

Tôm hùm càng đỏ là loài thủy sản có sức chống chịu cao, dễ thích nghi, ăn tạp.

Chúng sống bò dưới đáy, ưa đào hang, phá công trình thủy lợi, bờ kênh, mương, gây nguy cơ sạt lở.

Đáng lưu ý, khi ra ngoài môi trường, tôm càng đỏ sinh sôi nhanh chóng, ăn tạp nên phá hại lúa, tiêu diệt tôm bản địa, đồng thời, chúng cũng có thể là nguồn gây bệnh cho các loài sinh vật khác.

Việc kinh doanh, tiêu thụ loài này là vi phạm quy định về đa dạng sinh học và thủy sản.

Khi phát hiện tôm càng đỏ phát tán ra môi trường phải có biện pháp khoanh vùng, cô lập và tiêu diệt loài ngoại lai xâm hại này theo quy định về đa dạng sinh học./

(Vietnam+)