Người dân Iran ăn mừng thỏa thuận hạt nhân lịch sử (Nguồn: AFP)

Ngày 14/7/2015 vừa qua, Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga và Iran đã đạt được thỏa thuận dài hạn về giới hạn chương trình hạt nhân tại Iran.

Uranium tìm thấy ở Iran được cấu tạo từ hai loại đồng vị: 99,3% là đồng vị uranium 238, và chỉ có chưa tới 1% là đồng vị uranium 235- loại nguyên liệu sử dụng để chế tạo bom hạt nhân.

Nhằm tăng hàm lượng uranium 235, uranium thô được làm giàu bằng kỹ thuật ly tâm.

Cần sử dụng rất nhiều máy ly tâm để tạo ra được lượng uranium cần thiết có thể sử dụng trong công nghệ hạt nhân. Để dùng làm năng lượng, uranium 235 cần được làm giàu từ 3,5-5%.

Tuy nhiên, Uranium được làm giàu đến 90% có thể được dùng để chế tạo bom nguyên tử và vũ khí hạt nhân.

- Theo các điều khoản của thỏa thuận, Tehran sẽ tạm ngừng xây dựng các nhà máy làm giàu uranium trong vòng 15 năm.

- Tỉ lệ làm giàu uranium sẽ được giới hạn chỉ trong vòng 3.75% trong khoảng thời gian 15 năm nói trên, và số lượng các máy ly tâm tại Iran sẽ phải giảm đi khoảng 2/3 - Chỉ có 5.060 trong số các máy ly tâm được giữ lại được phép vận hành để làm giàu uranium trong vòng 10 năm.

- Những nhà máy hạt nhân đã bị ngừng hoạt động sẽ được dùng làm cơ sở nghiên cứu.

- Khu vực làm giàu uranium duy nhất của Iran sẽ là Natanz.

- Lò phản ứng hạt nhân nước nặng Arak sẽ được thiết kế lại để làm giảm sản lượng plutonium dùng để chế tạo vũ khí.

Nguồn: AFP/VietnamPlus