Phiên đấu giá Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng, ngày 201/11. (Ảnh: HNX)

Ngày 201/11, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã chào bán 6,6 triệu cổ phần của Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng và 13,2 triệu cổ phần của Ngân hàng Sài Gòn Công thương ra công chúng, với mức giá khởi điểm tương ứng 11.549 đồng/cổ phần và 12.550 đồng/cổ phần.

[Chứng khoán SSI trong tốp 100 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất]


Trong phiên đấu giá, 9 nhà đầu tư cá nhân chào mua cổ phần của Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng, khối lượng đăng ký mua đạt 6,671 triệu cổ phần. Kết quả, Vietcombank đã bán hết 6,6 triệu cổ phần với giá đấu thành công bình quân là 11.554 đồng/cổ phần, thu về 76,2 tỷ đồng.

Phiên đấu giá cổ phần của Ngân hàng Sài Gòn Công thương có 20 nhà đầu tư tham dự, gồm 19 cá nhân và 1 tổ chức.


Khối lượng đăng ký mua đạt hơn 53,8 triệu cổ phần, gấp 4,1 lần so với khối lượng cổ phần chào bán. Đáng chú ý, giá đấu thành công bình quân đạt 20.100 đồng/cổ phần, Vietcombank đã thu về hơn 266,3 tỷ đồng, chênh lệch so với giá trị tại mức giá khởi điểm đạt 100 tỷ đồng./.

Phiên đấu giá Ngân hàng Sài Gòn Công thương, ngày 20/11. (Ảnh: HNX)