Giao dịch tại VietinBank. (Nguồn: VietinBank)

Tại Đại hội đồng cổ đông diễn ra sáng ngày 21/4, lãnh đạo VietinBank cho biết, năm nay, ngân hàng dự kiến sẽ chi cổ tức bằng tiền với tỷ lệ từ 5%-7%. Theo đó, số tiền dự kiến sẽ dành để chi cổ tức là từ 1.861 tỷ đồng đến 2.606 tỷ đồng.

Về mức thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018, Hội đồng quản trị trình cổ đông thông qua mức thù lao tối đa bằng 0,38% lợi nhuận sau thuế năm 2018 trong trường hợp hoàn thành các chỉ tiêu năm.

Cũng tại Đại hội, các cổ đông đã nhất trí thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chấm dứt giao dịch sáp nhập Ngân hàng Thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) vào ngân hàng này.

[VietinBank trình cổ đông chấm dứt giao dịch sáp nhập với PG Bank]

Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh: "Quyết định này xuất phát từ nguyên nhân giao dịch sáp nhập PGBank vào VietinBank là giao dịch sáp nhập tự nguyện, đồng thời ngân hàng cần tập trung nguồn lực cho chiến lược phát triển trong thời gian tới."

Nói thêm về lý do "chia tay" PGBank, ông Lê Đức Thọ, Tổng giám đốc VietinBank cho biết, do quá trình đàm phán kéo dài, diễn biến thị trường ngân hàng thay đổi nhanh nên hai bên nhận thấy nếu sáp nhập PGBank vào VietinBank chưa chắc đã khai thác được hết các cơ hội như mong muốn.

"Bằng nguồn lực tài chính mạnh của ngân hàng, ban lãnh đạo sẽ có biện pháp khác để phát triển kinh doanh, thay thế kế hoạch sáp nhập đưa ra 3 năm trước đây," ông Thọ lý giải.

Tổng giám đốc VietinBank cũng bỏ ngỏ khả năng sẽ tìm kiếm nhà băng khác để sáp nhập, sau vụ mua bán PGBank bất thành.

Về kế hoạch kinh doanh 2018, Tổng giám đốc VietinBank Lê Đức Thọ cho hay, nhà băng đặt kế hoạch tăng trưởng tín dụng 14%, tổng tài sản tăng 10-12%, song lợi nhuận chưa công bố do đang chờ Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính phê duyệt.

Về việc tăng vốn điều lệ trong thời gian tới, ông Thọ cho biết, từ 2013 VietinBank là ngân hàng đầu tiên và duy nhất đã khai thác hết dư lượng trong việc đa dạng hoá cổ đông, trong đó, 64,45% là vốn Nhà nước, các nhà đầu tư nước ngoài đã lấp đầy "room" 30%, các cổ đông nước ngoài chỉ chiếm khoảng 5%.

Trong suốt thời gian vừa qua, ngân hàng phải cơ cấu danh mục tăng trưởng, các biện pháp tăng vốn tự có, cấu trúc vốn tự có trong đó có việc phát hành trái phiếu thứ cấp. Do vậy, mặc dù không tăng vốn điều lệ VietinBank vẫn đảm bảo được an toàn vốn theo quy định. Tuy nhiên đến cuối 2017, dư lượng khai thác không còn nhiều nên buộc phải tính đến tăng vốn điều lệ từ cổ đông.

"Với mặt bằng pháp lý hiện nay phải chia bằng tiền mặt, chúng tôi đã đề xuất chia cổ phiếu nhưng chưa được, vì vậy chúng tôi đã có đề án cụ thể báo cáo Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính. Các cơ quan này hiện đang trong quá trình xử lý đề xuất của VietinBank," ông Thọ chia sẻ.

Năm 2017 quy mô tổng tài sản hợp nhất của VietinBank đạt 1,1 triệu tỷ đồng, tăng 15.4% so với 2016. Lợi nhuận trước thuế đạt 9.206 tỷ đồng, tổng vốn huy động tăng 16,2%.

Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tín dụng được kiểm soát ở mức 1,13%; các chỉ số ROAA và ROAE đạt tương ứng là 0,9% và 12,02%./.