Vĩnh Long lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu QH và HĐND

Tỉnh đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2 để thảo luận, nhất trí danh sách 12 người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 101 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
Vĩnh Long lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu QH và HĐND ảnh 1Đại biểu thống nhất biểu quyết danh sách sơ bộ những người ứng cử. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

Ngày 16/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, đến ngày 11/3, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tiến hành các bước để giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định. 

Trong tổng số 12 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại địa phương, có một người tự ứng cử.

Tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026 là 101 người, trong đó có một người tự ứng cử.

Số lượng đại biểu được phân bổ giới thiệu ứng cử theo thông báo của Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giảm hai người (từ 102 xuống 100) so với kết quả hiệp thương lần thứ nhất và thông báo điều chỉnh của Thường trực Hội đồng nhân dân, do có một đơn vị xin không ứng cử và một đơn vị xin giảm số lượng giới thiệu người ứng cử.

[Bầu cử Quốc hội: Vĩnh Long triển khai công tác giới thiệu người ứng cử]

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Lê Thị Lệ Uyên cho biết, quy trình lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đều đặt tiêu chuẩn đại biểu lên hàng đầu, người được dự kiến giới thiệu xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Đa số người được dự kiến giới thiệu ứng cử đều được cử tri nơi công tác, nơi làm việc tín nhiệm rất cao, phần lớn đạt 100%.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, nhất trí danh sách 12 người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 101 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Hồ Văn Huân đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương có người được giới thiệu ứng cử tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử.

Sau khi có văn bản điều chỉnh lần hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và kết quả hội nghị cử tri nơi cư trú nhận xét, tín nhiệm với người ứng cử, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục