Bau cu Quoc hoi: Vinh Long trien khai cong tac gioi thieu nguoi ung cu hinh anh 1Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Hồ Văn Huân phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

Ngày 2/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Lê Thị Lệ Uyên cho biết, tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại địa phương là 12; số người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026 là 102.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cũng thông báo cụ thể đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử; hướng dẫn về nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh đã hướng dẫn các thủ tục hồ sơ đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

[Vĩnh Long hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV]

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Hồ Văn Huân đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp của tỉnh tập trung thực hiện tốt công tác bầu cử theo đúng chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh; trong đó, nghiên cứu kỹ các bước giới thiệu người ra ứng cử và phối hợp triển khai thực hiện tốt bước 2 của quy trình hiệp thương, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa và quy trình thực hiện cuộc bầu cử; động viên nhân dân phát huy quyền và nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia cuộc bầu cử.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lưu ý các cơ quan, tổ chức, đơn vị cố gắng lựa chọn những người có đủ tiêu chuẩn, đủ uy tín tại nơi công tác, nơi cư trú để giới thiệu ra ứng cử và thực hiện đúng trình tự, thủ tục.

Bau cu Quoc hoi: Vinh Long trien khai cong tac gioi thieu nguoi ung cu hinh anh 2Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

Toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp chậm nhất đến hết ngày 11/3/2021; thời gian nhận hồ sơ ứng cử chậm nhất là vào 17 giờ ngày 14/3/2021.

Tại cuộc bầu cử sắp tới, cử tri tỉnh Vĩnh Long sẽ bầu ra 6 đại biểu Quốc hội khóa XV (trong đó có 2 đại biểu do Trung ương giới thiệu) và 50 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026./.

Phạm Minh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)