Xử lý người đứng đầu nếu không đạt kế hoạch tinh giản biên chế

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu theo đúng quy định nếu đơn vị đó không hoàn toàn thành kế hoạch tinh giản biên chế đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt.
Xử lý người đứng đầu nếu không đạt kế hoạch tinh giản biên chế ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Thực hiện mục tiêu đến năm 2021 tinh giản tối thiểu 10% biên chế, Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung chỉ đạo, yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban Nhân dân quận, huyện thực hiện các nhiệm vụ liên quan, trong đó nhấn mạnh xử lý trách nhiệm người đứng đầu theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước nếu không hoàn toàn thành kế hoạch tinh giản biên chế đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt.

Sở Nội vụ thành phố đẩy nhanh việc thẩm định Đề án tinh giản biên chế của Sở, ban ngành và Ủy ban Nhân dân quận, huyện trình Ủy ban Nhân dân thành phố từ nay đến tháng 6/2017 đồng thời, tăng cường tuyên truyền về chủ trương tinh giản biên chế và tổ chức triển khai, quán triệt tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, việc chức, các chính sách tinh giản biên chế đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện, từ nay đến năm 2021, mỗi năm thực hiện giảm 1,5-2% biên chế công chức, biên chế sự nghiệp được giao năm 2015.

Các sở, ban ngành và Ủy ban Nhân dân quận, huyện chưa giảm được số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp năm 2016 so với số lượng người làm việc được giao năm 2015 thì năm 2017 phải giảm tối thiểu 3% của biên chế được giao năm 2015.

Ủy ban Nhân dân thành phố lưu ý đối với đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu sự nghiệp, khuyến khích đẩy mạnh chuyển đổi thêm 10% số lượng viên chức sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xã hội hóa, thay thế nguồn trả lương từ ngân sách Nhà nước bằng việc trả lương từ nguồn thu sự nghiệp.

Đối với ngành Giáo dục đào tạo, Ủy ban Nhân dân Thành phố đề nghị tập trung rà soát, sắp xếp lại mạng lưới các trường, lớp, bảo đảm bố trí đủ sỹ số học sinh trên lớp theo các cấp, các bậc học; sắp xếp lại mạng lưới các đơn vị sự nghiệp giáo dục theo định hướng tinh gọn, hiệu quả đúng quy định; đẩy mạnh xã hội hóa, tự chủ tài chính, tự đảm bảo kinh phí các trường học công lập. Tương tự, ngành y tế cũng tập trung rà soát, sắp xếp lại mạng lưới các đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu quả đúng quy định; đẩy mạnh xã hội hóa, tự chủ tài chính, tự đảm bảo kinh phí các cơ sở y tế công lập.

Ủy ban Nhân dân thành phố yêu các các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc quản lý và sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập, đối với công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế và nghỉ hữu, thôi việc theo quy định (chỉ tuyển dụng số cán bộ, công chức, viên chức mới không qua 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế và không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã được giải quyết chế độ nghỉ hữu hoặc thôi việc theo quy định).

Đến nay, 31/31 cơ quan hành chính, 24/24 quận, huyện thuộc Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng đề án tinh giản biên chế. Ủy ban Nhân dân Thành phố đã phê duyệt 19/31 cơ quan hành chính và 20/24 quận, huyện. Đến đầu tháng 3/2017, đã có 159 trường hợp được xem xét giải quyết hồ sơ tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục