Phóng viên TTXVN tại Nam Phi dẫn báo cáo của Công ty Kiểm toán KPMG cho biết tệ nạn tham nhũng, hối lộ, trộm cắp và một số thủ đoạn gian lận khác ở châu Phi đã gây thiệt hại cho châu lục này hơn 10 tỷ USD trong năm 2011. Báo cáo được công bố tại Hội thảo "Chống gian lận tại châu Phi," tổ chức ngày 3/5 tại thành phố Johannesburg.

Số liệu của KPMG dựa trên những báo cáo kiểm toán và dữ liệu từ các vụ gian lận toàn cầu năm 2011, trong đó thiệt hại do tham nhũng, hối lộ, gian lận sổ sách tại các quốc gia châu Phi chiếm tỷ lệ cao nhất. Mặc dù châu Phi đang đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng nhưng hoạt động điều tra gặp rất nhiều khó khăn do các hình thức gian lận không ngừng gia tăng trong các cơ quan công quyền tại hầu hết các nước.

Bên cạnh báo cáo của KPMG, một số tham luận tại hội thảo cũng cho biết trong năm 2011, các cơ quan chức năng đã phát hiện hơn 875 vụ gian lận, trong đó việc quản lý điều hành yếu kém đã gây thiệt hại 4,5 tỷ USD, chiếm 40% tổng thiệt hại mà các vụ gian lận ở châu Phi gây ra.

Hiện nay, Nam Phi và Nigeria là hai quốc gia có số vụ gian lận cao nhất tại châu Phi, đặc biệt trong lĩnh vực hành chính công./.