Quảng trường 19-8 trước Nhà hát Lớn Hà Nội. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Ngày 14/1, Thành ủy Hà Nội tổ chức tổng kết công tác Đảng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Năm 2016, Hà Nội xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện. Đó là sớm ban hành các chương trình công tác lớn để kịp thời tổ chức thực hiện; tuyên truyền sâu rộng để đông đảo quần chúng nhân dân và các cấp chính quyền thực hiện tốt trật tự an toàn xã hội, văn minh đô thị; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay,” gắn với đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Cùng với đó tổ chức tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, đẩy mạnh việc thực hiện công tác vận động quần chúng tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước…

Năm 2015, Đảng bộ Hà Nội chú trọng công tác xây dựng Đảng, tổ chức nhân sự, kiểm tra, giám sát nên các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ngày càng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua công tác thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo đảng viên và tổ chức đảng, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 753 đảng viên, giảm 138 trường hợp so với năm 2014.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chỉ đạo Đảng bộ thành phố Hà Nội Phạm Quang Nghị nhấn mạnh năm 2015 Đảng bộ Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; đã kiềm chế lạm phát tốt nhất trong 4 năm qua và tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố đạt cao. Hai năm qua, thành phố đều chọn là năm “Trật tự văn minh đô thị.”

Theo ông Phạm Quang Nghị, nhờ tập trung chỉ đạo và quyết liệt vào cuộc của cả hệ thống chính trị nên Hà Nội đã tạo được nhiều chuyển biến tốt, rõ nét từ nhận thức đến hành động của người dân trong việc thực hiện trật tự đô thị.

Việc bảo đảm tình hình chính trị ổn định, an ninh quốc phòng được củng cố vững chắc, trật tự an toàn xã hội được tăng cường; hoạt động đối ngoại, giao lưu với các tỉnh thành trong và ngoài nước được đẩy mạnh nên vị trí và uy tín của Thủ đô tiếp tục được nâng cao.

Ông Phạm Quang Nghị chỉ đạo, tới đây Thành ủy Hà Nội cần tập trung cao độ thực hiện các chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa 16, trong đó có 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá giai đoạn 2016-2020. Để cụ thể hóa Ban Thường vụ khẩn trương chỉ đạo nghiên cứu xây dựng 8 chương trình công tác của Thành ủy.

Ban chấp hành đảng bộ thành phố cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo trong và xây dựng kế hoạch thực hiện.

Đặc biệt, cần cân nhắc tổng thể trong việc xây dựng các chương trình trọng tâm, làm sao vừa bảo đảm tính toàn diện, vừa có điểm nhấn để tránh chồng chéo về nội dung giữa các chương trình, coi trọng tính thiết thực và hiệu quả của từng chương trình công tác.

Xây dựng chương trình là khâu quan trọng, chỉ đạo tổ chức thực hiện là khâu quyết định thành công của các chương trình.

Cùng với xây dựng các chương trình công tác, Thành ủy tiếp tục ban hành các nghị quyết chuyên đề để chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố sâu sát hơn./.