10 sự kiện tiêu điểm về ngành tài nguyên môi trường trong năm 2017

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư ngưng hiệu lực quy định ghi tên cả gia đình vào sổ đỏ, là một trong 10 sự kiện tiêu điểm của ngành tài nguyên và môi trường trong năm 2017.
Hùng Võ (Vietnam+)