Ban Chỉ đạo chống tham nhũng báo cáo kết quả xét xử vào 28/12

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng sẽ thảo luận, cho ý kiến về báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.
Ban Chỉ đạo chống tham nhũng báo cáo kết quả xét xử vào 28/12 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Sonla.gov.vn)

Phiên họp thứ 9 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng sẽ được tổ chức vào ngày 28/12/2015.

Tại Phiên họp lần này, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng sẽ thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung: Báo cáo về tiến độ thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp thứ 8 của Ban Chỉ đạo; Báo cáo kết quả xác minh các vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc.

Ban Chỉ đạo sẽ thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo kết quả rà soát các cuộc thanh tra kinh tế-xã hội tại các địa phương theo Hướng dẫn số 06-HD/BNCTW ngày 16/4/2015 của Ban Nội chính Trung ương; Báo cáo của Ban Chỉ đạo về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016; Báo cáo sơ kết 3 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Chương trình trọng tâm năm 2016 của Ban Chỉ đạo cùng một số nội dung liên quan khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục