Ban Tuyen giao Thanh uy Ha Noi don nhan Huan chuong Lao dong hang Nhat hinh anh 1Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Ngày 2/3, tại Trụ sở Thành ủy Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập (3/3/1949-3/3/2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tham dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Thế Duyệt; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; đại diện các cơ quan hữu quan...

Đọc diễn văn kỷ niệm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, cách đây 89 năm, vào tháng 6/1930, Đảng bộ Hà Nội chính thức ra đời. Thực hiện chủ trương của Xứ ủy Bắc kỳ, để tăng cường tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, tập hợp đông đảo quần chúng ủng hộ phong trào Xô Viết-Nghệ Tĩnh, mở rộng và phát triển cơ sở cách mạng..., Thành ủy Hà Nội đã thành lập Đội tuyên truyền xung phong. Đây là tổ chức tiền thân của Ban Tuyên huấn Thành ủy Hà Nội.

Ngày 3/3/1949, trong quá trình kháng chiến chống thực dân Pháp, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ/TUHN, tách Ban Tuyên huấn ra khỏi Ban Đảng vụ - đánh dấu sự ra đời của Ban Tuyên huấn Thành ủy Hà Nội. Trải qua 70 năm xây dựng, phát triển, cơ quan chuyên trách làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ Hà Nội đã có những tên gọi khác nhau, nhiều lần chia tách, hợp nhất cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng, nhưng trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, công tác tư tưởng-tuyên giáo cũng luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu...

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải biểu dương và chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động của Ban Tuyên giáo Thành ủy nhân Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập (3/3/1949-3/3/2019) và Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với ngành Tuyên giáo Thủ đô và là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên đã và đang làm công tác tuyên giáo cùng nhau ôn lại và phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng trên mặt trận tư tưởng, qua đó củng cố và tăng cường niềm tin vào mục tiêu lý tưởng, nền tảng tư tưởng của Đảng, bồi đắp thêm niềm tự hào về những đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo, về những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ, những năm tới, bối cảnh trong nước và tình hình thế giới tiếp tục có nhiều chuyển biến nhanh, diễn biến phức tạp, khó lường, cơ hội và thách thức đan xen; các thế lực thù địch tiếp tục chống phá, đặc biệt trên phương diện tư tưởng chính trị. Từ đó, đòi hỏi các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội từ thành phố đến cơ sở trong đó có ngành tuyên giáo Thủ đô cần tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức tổ chức công tác tuyên giáo trên tất cả các lĩnh vực phù hợp với tình hình thực tiễn, yêu cầu đòi hỏi của sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước trong thời kỳ hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, góp phần giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; khơi dậy và khích lệ niềm tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô...

Với truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải bày tỏ tin tưởng, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành tuyên giáo Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quý báu được hun đúc 70 năm qua, tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, lập nhiều thành tích to lớn hơn nữa trong sự nghiệp cách mạng của Thủ đô và đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó trưởng phòng Khoa giáo (Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội) Đinh Thị Hương khẳng định, thế hệ cán bộ tuyên giáo sẽ tiếp nối truyền thống của cha anh đi trước. Mỗi cán bộ tuyên giáo sẽ không ngừng trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, góp phần xây dựng Thủ đô, đất nước ngày càng văn minh, hiện đại./.

Nguyễn Thắng (TTXVN/Vietnam+)