Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI

Sáng 13/12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2011 tiến hành phiên làm việc thứ sáu - phiên bế mạc.
Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI ảnh 1Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội. (Nguồn: TTXVN)

Sáng 13/12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2011 tiến hành phiên làm việc thứ sáu - phiên bế mạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội còn có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đại diện một số ban, ngành, cơ quan Trung ương.

Sau khi diễn ra chương trình ký kết Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn giai đoạn 2017-2022, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trong phiên bế mạc, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022 đã ra mắt Đại hội. Trước đó, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI vào tối 12/12 đã bầu ra Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI gồm 31 ủy viên; bầu 4 đồng chí vào Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI.


[Kỳ vọng Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI bản lĩnh, tiên phong]

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012 - 2017 tái đắc cử chức vụ Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022. Các đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Lương, Bùi Quang Huy tái đắc cử Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI. Hội nghị cũng đã tiến hành bầu Ủy Ban kiểm tra Trung ương Đoàn gồm 19 đồng chí. Đồng chí Bùi Quang Huy đảm nhiệm vị trí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn.

Tại Đại hội, Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI Nguyễn Ngọc Lương đã trình bày báo cáo tổng hợp phiếu xin ý kiến của Đại hội. Theo đó, hầu hết các nội dung xin ý kiến về Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI và Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung đều nhận được sự đồng thuận cao của đại biểu dự Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua tất cả các nội dung của Đại hội gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI và Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung, với những nội dung đã được tiếp thu, giải trình.

Sau khi đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn,Trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội; toàn thể đại biểu đã biểu quyết thông qua toàn bộ Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Theo đó, khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ mới là “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển.”

Nội dung Nghị quyết nêu rõ 11 chỉ tiêu trọng tâm; 7 nhiệm vụ, giải pháp cơ bản và 10 đề án trọng điểm. Giai đoạn 2017-2022, các cấp bộ Đoàn tập trung triển khai 3 phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện,” “Tuổi trẻ sáng tạo,” “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” trong từng nhóm đối tượng, tiếp tục duy trì các phong trào đặc thù.

Sau khi thông qua Nghị quyết Đại hội, Đoàn viên Chu Thị Ngọc Hảo đã thay mặt Đại hội đọc Thư của Đại hội gửi tuổi trẻ Việt Nam.

Khẳng định Đại hội đã hoàn thành các nội dung theo kế hoạch sau hơn 3 ngày làm việc tích cực, sôi nổi, trách nhiệm, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cảm ơn Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI.

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI đã biểu thị quyết tâm của toàn Đoàn sẵn sàng đi đầu trong mọi khó khăn, thực hiện thành công mục tiêu: “Xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; có tri thức, sức khỏe, hoài bão và khát vọng vươn lên. Xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh, tập hợp đoàn kết đông đảo thanh niên, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và tích cực tham gia bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong nhấn mạnh thành công của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã cổ vũ, động viên các cấp bộ đoàn, cán bộ đoàn viên, thanh niên cả nước bước vào một nhiệm kỳ công tác mới với nhiều thời cơ thuận lợi, nhưng cũng không ít thách thức, khó khăn. Việc triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội là nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi từng cấp bộ đoàn, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình, sáng tạo trong việc cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết tại mỗi cấp.

Đồng chí Lê Quốc Phong kêu gọi mỗi đại biểu hãy mang quyết tâm, hành động, phương châm “nói đi đôi với làm” của Đại hội vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị; khẩn trương xây dựng chương trình hành động, triển khai ngay những nội dung đã được Đại hội thông qua, tạo tâm thế vững chắc cho một nhiệm kỳ mới với những kết quả cụ thể ngay từ những hoạt động chào mừng thành công Đại hội; nắm chắc thời cơ, vận hội mới, đoàn kết, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức, phát huy vai trò tiên phong, tình nguyện, sáng tạo, phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thành công sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục