Xác định công nghệ thông tin là một công cụ hữu hiệu góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, là động lực quan trọng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, sáng 22/5, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chính thức thử nghiệm Trung tâm điều hành tích hợp.

Phát biểu tại lễ khai trương, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã đánh giá cao sự đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đặc biệt là những việc tham mưu của Bộ trong xây dựng thể chế, chính sách trong phát triển kinh tế-xã hội.

Trong đổi mới sáng tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp rất hữu ích; cung cấp thông tin tình hình thực tế và tăng tính minh bạch, công khai…

[Việt Nam sẵn sàng đón nhận các dòng vốn chuyển dịch đầu tư nước ngoài]

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho hay, Trung tâm điều hành tích hợp được xây dựng trên cơ sở tích hợp dữ liệu và các hệ thống sẵn có từ các đơn vị thuộc Bộ.

Với khối lượng lớn cơ sở dữ liệu này, việc thu thập thông tin, tổng hợp, phân tích, đánh giá sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian ngắn nhất, với độ chính xác cao nhất.

Hệ thống cơ sở dữ liệu của Trung tâm cũng giúp xử lý các công việc của Bộ Kế hoạch và Đầu tư với thời gian nhanh nhất, khối lượng công việc lớn nhất, đảm bảo tiết kiệm chi phí nhất.

Hệ thống cơ sở dữ liệu của Trung tâm cũng là cơ sở để đưa ra các thông tin tổng hợp, cảnh báo, giúp tăng cường năng lực tham mưu, quản lý, nâng cao hiệu quả điều hành kinh tế, xã hội và quản trị nội bộ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trung tâm cho phép sử dụng thông tin và công nghệ phân tích để người điều hành ra quyết định kịp thời. Từ đó, giúp quản lý được đa dạng các vấn đề, bao gồm cả những vấn đề đã được dự liệu trước và những vấn đề xảy ra đột xuất, tình huống khẩn cấp.

Ông Nguyễn Như Sơn, Giám đốc Trung tâm tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Trung tâm được xây dựng dựa trên giải pháp công nghệ hiện đại, phần mềm thông minh, trục tích hợp dữ liệu và đặc biệt là từ hệ thống cơ sở dữ liệu lớn đã được xây dựng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bao gồm: hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài; hệ thống thông tin về đầu tư công; hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; hệ thống thông tin về giám sát, đầu tư và hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia.

Hiện tại, Trung tâm đang tiếp tục thực hiện việc tích hợp nhiều hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quan trọng như: hệ thống cơ sở dữ liệu theo dõi nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ; cơ sở dữ liệu cán bộ công chức, viên chức; hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc; hệ thống chấm công, nhận diện khuôn mặt tích hợp; hệ thống hội nghị truyền hình; hệ thống họp thông minh; hệ thống phân tích thông tin từ nhiều nguồn trên mạng internet…

Bên cạnh đó, thực hiện tích hợp các số liệu kinh tế-xã hội phục vụ công tác tổng hợp, đánh giá, phân tích của cơ quan quản lý.

Các số liệu thời gian thực (real time) đã góp phần giúp công tác phân tích, đánh giá, điều hành công việc hàng ngày của Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị thuộc Bộ chính xác, kịp thời....

Trung tâm điều hành tích hợp là mô hình thể hiện sự tiên tiến, đảm bảo tính khoa học, phù hợp với thực tiễn yêu cầu trong đổi mới quản lý, sáng tạo trong điều hành phát triển kinh tế-xã hội của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đây là nền tảng quan trọng để Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động nắm bắt cơ hội trong việc triển khai các công việc phù hợp với xu thế phát triển của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối của nhiệm kỳ khóa 12, để nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, khắc phục những tồn tại, bất cập trong thời gian vừa qua, nhằm xây dựng và kiến tạo Chính phủ cho một giai đoạn cải cách mới.

Nhìn vào thành quả của các nước trên thế giới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định, việc triển khai Chính phủ điện tử, mà bước đầu là thông qua việc vận hành Trung tâm điều hành tích hợp là xu hướng tất yếu, góp phần nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của Bộ./.

Thúy Hiền (TTXVN/Vietnam+)