Bo Quoc phong lam viec voi Bo Tong Tham muu Quan doi nhan dan Viet Nam hinh anh 1Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 17/2, Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi làm việc.

Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu, lãnh đạo các cơ quan Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị.

Báo cáo do Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đã nêu bật kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam trong năm 2020.

Trong  đó khẳng định, năm 2020, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tham mưu chiến lược, chủ động triển khai toàn diện công tác quân sự, quốc phòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác toàn quân.

Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo toàn quân chủ động nắm chắc, nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình; kịp thời tham mưu, đề xuất Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng báo cáo tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ; triển khai thực hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị của Bộ Quốc phòng.

[Chủ động bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, bảo vệ cuộc sống cho nhân dân]

Bộ Tổng Tham mưu duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình; tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời điều chỉnh, bổ sung mệnh lệnh, hệ thống văn kiện tác chiến, hiệp đồng chiến đấu; phối hợp với Bộ Công an tổ chức bảo vệ thành công Đại hội XIII của Đảng, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện quan trọng của đất nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Trong ngày làm việc đầu Xuân Tân Sửu 2021, Thượng tướng Phan Văn Giang biểu dương Bộ Tổng tham mưu và chúc mừng các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã thực hiện nghiêm kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán.

Tổng Tham mưu trưởng đánh giá, trong tháng 1 và những ngày đầu tháng 2 năm 2021, Quân đội đã chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tổ chức chu đáo cho bộ đội vui Xuân, đón Tết Tân Sửu vui tươi, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao.

Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu thời gian tới cần tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2021; chủ động, nhạy bén, kịp thời tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và lãnh đạo Đảng, Nhà nước những chủ trương, biện pháp, đối sách hợp lý, không để bị động bất ngờ trước các tình huống.

Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an bảo vệ an toàn các sự kiện quan trọng của đất nước, đặc biệt trong thời gian diễn ra bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Thường xuyên bổ sung, hoàn chỉnh các văn kiện sẵn sàng chiến đấu; điều chỉnh, đổi mới thời gian, hình thức nội dung phương pháp giao nhận quân trong điều kiện dịch COVID-19…

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh chất lượng nghiên cứu khoa học và giáo dục đào tạo trong Quân đội; tích cực, chủ động trong công tác phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; xây dựng lực lượng dự bị động viên, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; nâng cao năng lực thực thi pháp luật của các lực lượng làm nhiệm vụ ở biên giới, biển đảo nhằm bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu toàn quân tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, phát huy vai trò tiên phong, nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình,” ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống với tinh thần xung kích, đi đầu, vì Tổ quốc hy sinh, vì nhân dân phục vụ như truyền thống của các thế hệ Bộ đội Cụ Hồ và như những việc cán bộ, chiến sỹ quân đội đã thực hiện xuất sắc trong năm 2020 khi phải ứng phó với đại dịch COVID-19./.

Minh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)