Cần có các giải pháp để khai thác, phát huy cao nhất nguồn lực đất đai

Thủ tướng nhấn mạnh cần tăng cường phòng, chống tiêu cực, lãng phí, tham nhũng trong quản lý và sử dụng đất, phát huy cao nhất nguồn lực đất đai để góp phần đạt được các mục tiêu phát triển KT-XH.
Cần có các giải pháp để khai thác, phát huy cao nhất nguồn lực đất đai ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW kết luận hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ngày 30/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW khóa XI (Ban Chỉ đạo), đã chủ trì hội nghị góp ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa điểm cầu Trụ sở Chính phủ với các điểm cầu tại các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và 14 tỉnh ủy, thành ủy ở các vùng, miền trong cả nước.

Dự Hội nghị tại đầu cầu Trụ sở Chính phủ có ôngVõ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Phó trưởng ban Chỉ đạo; các thành viên Ban Chỉ đạo; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành; Lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

[Thống nhất quan điểm, định hướng quản lý, sử dụng đất đai]

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo, cho biết sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát huy nguồn lực từ đất đai cho phát triển kinh tế-xã hội, góp phần bảo đảm công bằng và ổn định xã hội, quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cũng còn có hạn chế.

Ban Bí thư đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW nhằm đánh giá lại kết quả thực hiện, phân tích những hạn chế, nguyên nhân, rút ra những bài học thực tiễn và kiến nghị, đề xuất để việc quản lý, sử dụng đất đai hiệu quả hơn. Hội nghị này nhằm lấy ý kiến góp ý của lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương vào dự thảo báo cáo tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW để báo cáo Bộ Chính trị xem xét, trình Ban Chấp hành Trung ương trong thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ trong bối cảnh thời gian thực hiện công tác tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW không dài; đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương quyết tâm vào cuộc, vừa bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch, vừa bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ tổng kết Nghị quyết. Đến nay, Ban Chỉ đạo đã dự thảo Báo cáo Tổng kết, gửi tới các đại biểu.

Thủ tướng yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận đánh giá các kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn triển khai thực hiện Nghị quyết thời gian qua; nội dung các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn cho thời gian tới được đề xuất trong dự thảo Báo cáo.

Cần có các giải pháp để khai thác, phát huy cao nhất nguồn lực đất đai ảnh 2Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Phát biểu đề dẫn, ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Phó trưởng ban Chỉ đạo, cho biết công tác tổng kết đã được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, khoa học; nghiên cứu, chắt lọc, tổng hợp nội dung tổng kết ở các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Trung ương; lấy ý kiến của nhiều nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành có tâm huyết và kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai; nghiên cứu kinh nghiệm của nhiều quốc gia trên thế giới; tham vấn các viện nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức quốc tế có uy tín...

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, tỉnh ủy, thành ủy cơ bản đồng tình, nhất trí với những nội dung của dự thảo báo cáo tổng kết; khẳng định và làm rõ hơn nội hàm của sở hữu toàn dân về đất đai, nội hàm của Nhà nước thống nhất quản lý về đất đai; làm rõ thêm những nội dung để bảo đảm sở hữu toàn dân có thể vận hành hiệu quả trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, các ý kiến đề cập một số vấn đề hiện đang còn có những băn khoăn và ý kiến khác nhau liên quan đến quản lý và sử dụng đất; về quyền và nghĩa vụ của người dân và doanh nghiệp trong quản lý và sử dụng đất đai tiết kiệm, hiệu quả, bền vững.

Các đại biểu cho rằng việc tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW có ý nghĩa rất quan trọng và thiết thực, trên cơ sở đó đề xuất những quan điểm, định hướng mới, tạo cơ sở cho việc hoàn thiện thể chế quản lý và sử dụng đất phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với trọng tâm là sửa đổi Luật Đất đai năm 2013; giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong quản lý và sử dụng đất; phát huy cao nhất nguồn lực đất đai, tạo nền tảng để đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, các vị Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng đã quan tâm, tham dự Hội nghị; đánh giá cao các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến rất tâm huyết, trách nhiệm, thể hiện chính kiến, sát thực tế cho dự thảo báo cáo tổng kết; yêu cầu Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập nghiên cứu, chắt lọc, tiếp thu tối đa những đề xuất, kiến nghị được đưa ra, nhất là về những vấn đề còn có ý kiến băn khoăn và khác nhau; hoàn thiện báo cáo tổng kết để trình các cấp có thẩm quyền trong thời gian sớm nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đất đai là vấn đề nhạy cảm, phức tạp, liên quan đến mọi mặt của đời sống kinh tế và xã hội, mọi người dân. Do vậy, Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập phải tìm ra được nguyên nhân của những tồn tại, vướng mắc, nhất là nguyên nhân chủ quan; lựa chọn những vấn đề quan trọng nhất, chính yếu nhất, thiết thực nhất, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp, đặc biệt là các giải pháp mang tính đột phá nhằm giảm tình trạng tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện có liên quan đến đất đai; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường phòng, chống tiêu cực, lãng phí, tham nhũng trong quản lý và sử dụng đất; giải phóng tối đa, khai thác, phát huy cao nhất nguồn lực đất đai để góp phần đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra./.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW chủ trì Hội nghị góp ý kiến dự thảo báo cáo tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về 'Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.' (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW chủ trì Hội nghị góp ý kiến dự thảo báo cáo tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về 'Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.' (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến Chính phủ với điểm cầu các bộ, ngành và một số tỉnh, thành phố. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến Chính phủ với điểm cầu các bộ, ngành và một số tỉnh, thành phố. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục