Chính phủ trình Quốc hội chuyển đổi đầu tư 3 dự án cao tốc Bắc-Nam

Ba dự án thành phần đoạn tuyến cao tốc Bắc-Nam gồm Mai Sơn-Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo-Phan Thiết và Phan Thiết-Dầu Giây đã được trình Quốc hội để chuyển đổi hình thức sang đầu tư công.
Chính phủ trình Quốc hội chuyển đổi đầu tư 3 dự án cao tốc Bắc-Nam ảnh 1Phương tiện lưu thông trên đường cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Sáng 9/6, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể vừa trình Quốc hội xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Trong đó, nổi bật là việc chuyển đổi hình thức đầu tư từ đối tác công tư (PPP) sang sử dụng 100% vốn đầu tư công đối với 3 dự án thành phần đoạn Mai Sơn-Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo-Phan Thiết và Phan Thiết-Dầu Giây.

Tại Tờ trình này, Chính phủ cũng điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án là 100.816 tỷ đồng, bao gồm vốn Nhà nước tham gia thực hiện dự án là 78.461 tỷ đồng (55.000 tỷ đồng thuộc kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017; phần còn thiếu (23.461 tỷ đồng) Chính phủ sẽ tồng hợp, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định theo đúng quy định của Luật Đầu tư công. Vốn huy động ngoài ngân sách là 22.355 tỷ đồng.

Chính phủ cũng đề nghị Quốc hội giao Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện toàn bộ các dự án thành phần bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật; bảo đảm tiến độ hoàn thành các dự án thành phần đầu tư công sử dụng 100% vốn đầu tư công trong năm 2022, riêng dự án thành phần cầu Mỹ Thuận 2 hoàn thành trong năm 2023; hoàn thành các dự án thành phần đầu tư theo hình thức PPP trong năm 2023.

Mặt khác, Chính phủ mong muốn được giao điều hành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2020 đảm bảo bố trí đủ nhu cầu vốn để triển khai toàn bộ các dự án thành phần của dự án; chịu trách nhiệm bố trí vốn của kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch vốn hàng năm cho đến khi dự án hoàn thành theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và Luật Đầu tư công.

Ngoài ra, Chính phủ cũng xây dựng phương án thu phí để thu hồi vốn Nhà nước tại các dự án thành phần đầu tư công sử dụng 100% vốn đầu tư công, quyết định theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Trong trường hợp đấu thầu không lựa chọn được nhà đầu tư hoặc sau 6 tháng (kể từ thời điểm ký kết hợp đồng dự án) nhà đầu tư không huy động được nguồn vốn tín dụng để triển khai dự án, Chính phủ sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định chuyển đổi hình thức đầu tư các dự án thành phần.

[Dự án cao tốc Bắc-Nam sẽ ra sao khi chuyển đổi hình thức đầu tư?]

Đối với 3 dự án chuyển đổi từ hình thức đầu tư sang đầu tư công sử dụng 100% vốn đầu tư công, trong bước nghiên cứu khả thi, Chính phủ đã giao Bộ Giao thông Vận tải tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, tổng mức đầu tư tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng. Sau khi chuyển đổi sang đầu tư công, mặc dù tổng mức đầu tư không tăng so với dự án đã được phê duyệt, tuy nhiên do mức vốn Nhà nước tăng trên 10.000 tỷ đồng  nên thuộc tiêu chí dự án quan trọng quốc gia; theo quy định của Luật Đầu tư công, thẩm quyền quyết định đầu tư thuộc Thủ tướng Chính phủ.

Chính phủ cũng nhấn mạnh việc điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi không thay đối về mục tiêu đầu tư, phạm vi đầu tư, quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật so với báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt; chỉ điều chỉnh hình thức đầu tư theo chủ trương được Quốc hội thông qua và điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư.

Để sớm đẩy nhanh tiến độ khởi công, hoàn thành các dự án thành phần chuyển đổi hình thức đầu tư, Chính phủ kiến nghị Quốc hội cho phép cấp quyết đinh đầu tư dự án trước đây tiếp tục thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư để thực hiện điều chỉnh dự án và các trách nhiệm khác của người quyết định đầu tư./.

Năm 2017, Quốc hội đã thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 với nội dung chủ yếu là giai đoạn 2017-2020 đầu tư khoảng 654 km chia thành 11 dự án thành phần, trong đó 3 dự án thành phần đầu tư công và 8 dự án thành phần đầu tư theo hình thức PPP.

Tổng mức đầu tư khoảng 118.716 tỷ đồng (bao gồm 55.000 tỷ đồng vốn ngân sách Nhà nước; 63.716 tỷ đồng vốn huy động ngoài ngân sách) với tiến độ thực hiện từ năm 2017 và cơ bản hoàn thành vào năm 2021.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục