Quang cảnh Đại hội cổ đông Vietcombank. (Ảnh: T.H/Vietnam+)

Sáng ngày 27/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Một trong những nội dung mới được Hội đồng quản trị ngân hàng trình bổ sung tờ trình đưa ra lấy ý kiến cổ đông là bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới. Dự kiến, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ có 8 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập.

[Lợi nhuận quý 1 của Vietcombank lập kỷ lục mới, đạt 4.359 tỷ đồng]

Danh sách ứng cử viên để bầu vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị gồm có 8 người, trong đó có 6 thành viên cũ hiện nằm trong Hội đồng quản trị Vietcombank là ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Phạm Quang Dũng Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Mạnh Hùng thành viên Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Mỹ Hảo thành viên Hội đồng quản trị, ông Phạm Anh Tuấn thành viên Hội đồng quản trị và ông Eiji Sasaki thành viên Hội đồng quản trị.

Có thêm 2 thành viên mới là ông Trương Gia Bình và ông Hồng Quang.

Ông Trương Gia Bình là Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT, Chủ tịch Câu lạc Bộ doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao, Trưởng ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân và dự kiến ông Trương Gia Bình được bầu vào làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập ngân hàng này.

Ông Hồng Quang hiện là Trưởng ban tổ chức cán bộ Vietcombank, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

Năm 2018, Vietcombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 13.300 tỷ đồng, tăng 14,6% so với năm 2017; đây cũng là mức lợi nhuận kế hoạch cao nhất của các ngân hàng trong năm nay. Dự kiến tổng tài sản đến cuối năm tăng 14% so với đầu năm, tăng trưởng huy động vốn và tín dụng đều đạt 15%, đồng thời, mục tiêu giữ tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%./.