Giao dịch tại Vietcombank. (Nguồn: Vietcombank)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1, với lợi nhuận tiếp tục lập kỷ lục mới theo quý cùng mức tăng trưởng đột biến.

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế quý 1 của ngân hàng đạt 4.359 tỷ đồng, tăng tới 59,3% so với cùng kỳ năm 2017. Đây là con số tuyệt đối cũng như tốc độ tăng trưởng cao nhất từ trước tới nay theo quý 1 hàng năm của Vietcombank.

[Thống đốc: Đến năm 2020 Vietcombank phải trở thành ngân hàng số 1]

Về hoạt động kinh doanh, phần lớn các mảng kinh doanh trong kỳ của ngân hàng đều có sự tăng trưởng khá. Theo đó, mảng tín dụng mang về khoản thu nhập lãi thuần 6.197 tỷ đồng, tăng trưởng 17,5% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động tín dụng đạt 881 tỷ đồng, tăng trưởng 35,5%, lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh gấp gần 2,7 lần, lên 277 tỷ đồng.

Cho vay khách hàng tăng trưởng tới 6,29% so với đầu năm, lên hơn 577.600 tỷ đồng trong khi tiền gửi khách hàng chỉ tăng 3,17%, lên gần 731.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lãi thuần từ hoạt động khác của ngân hàng trong kỳ tăng vọt gấp 3 lần, lên 1.602 tỷ đồng và thu nhập từ góp vốn mua cổ phần gấp gần 3,5 lần, đạt gần 351 tỷ đồng.

Trong 3 tháng đầu năm, ngân hàng đã dành tới 66.714 tỷ đồng để mua tín phiếu Kho bạc, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, qua đó tăng giá trị khoản đầu tư này lên 68.714 tỷ đồng.

Trái phiếu Chính phủ đầu tư sẵn sàng để bán và đầu tư giữ đến ngày đáo hạn xấp xỷ 105.000 tỷ đồng, tăng 7.000 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Năm 2018, Vietcombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 13.000 tỷ đồng, tăng 14,6% so với năm 2017. Dự kiến tổng tài sản đến cuối năm tăng 14% so với đầu năm, tăng trưởng huy động vốn và tín dụng đều được đề ra ở mức 15%. Tỷ lệ nợ xấu dự kiến sẽ ở mức dưới 1,5%.