Chu tich Mat tran To quoc Viet Nam tham, chuc mung TTXVN nhan dip 21/6 hinh anh 1Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đến chúc mừng Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Chiều 15/6, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên kỹ thuật viên, người lao động của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2018).

Chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, người lao động của TTXVN nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định với bề dày truyền thống 73 năm, TTXVN xứng đáng là cơ quan thông tin chiến lược của Đảng, Nhà nước Việt Nam, là cơ quan báo chí duy nhất vinh dự hai lần đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Điều này thể hiện sự đánh giá cao của Đảng, Nhà nước đối với sự đóng góp của TTXVN trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước. Thời gian qua, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của TTXVN tại 63 tỉnh, thành phố trong nước và 30 cơ quan thường trú TTXVN ở 5 châu lục đã kịp thời thông tin các sự kiện, bám sát chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là trong việc tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;" Nghị quyết 04-NQ/TW (khóa XII) về "tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ" và đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Chu tich Mat tran To quoc Viet Nam tham, chuc mung TTXVN nhan dip 21/6 hinh anh 2Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đến chúc mừng Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Theo ông Trần Thanh Mẫn, trong công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đội ngũ phóng viên của TTXVN đã đẩy mạnh tuyên truyền các cuộc vận động, phong trào thi đua, nhất là các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam," phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế"...; tích cực tham gia các giải Báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc,"  "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Đặc biệt, TTXVN đã dành "khung giờ đẹp" (10h40 sáng Chủ Nhật) để phát sóng chuyên mục "Sức mạnh Đại đoàn kết" trên kênh truyền hình Thông tấn được dư luận nhân dân và hệ thống Mặt trận các cấp quan tâm, đánh giá cao.

Thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn tin tưởng TTXVN sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục tuyên truyền các cuộc vận động, phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; góp phần giúp Mặt trận các cấp làm tốt hơn, mạnh hơn, hiệu quả hơn chức năng giám sát - phản biện xã hội, nhất là có nhiều tác phẩm báo chí phản ánh, phát hiện và đưa ra ánh sáng những vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã xác định.

Trước việc một số đối tượng xấu gây rối, lợi dụng, kích động người dân ở một số địa phương trong cả nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn mong muốn TTXVN với vai trò là hãng Thông tấn Nhà nước, cơ quan truyền thông chiến lược, với vai trò định hướng thông tin cho xã hội sẽ tiếp tục tuyên truyền, đưa tin chính xác, kịp thời về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến nhân dân để người dân hiểu đúng về vai trò, ý nghĩa của các dự án Luật, góp phần xây dựng đất nước luôn ổn định, phát triển bền vững.

Thay mặt tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên của TTXVN, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi cảm ơn sự quan tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và khẳng định đây là sự động viên, khích lệ đối với tập thể những người làm báo của TTXVN nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Chúc mừng Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn được bầu bổ sung Ủy viên Ban Bí thư khóa XII, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi nêu rõ điều này thể hiện sự tín nhiệm, niềm tin của Ban Chấp hành Trung ương, sự ghi nhận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Với vai trò Hãng Thông tấn quốc gia, cơ quan thông tin chiến lược của Đảng, Nhà nước, TTXVN sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành trọng trách của Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó, thông tin, tuyên truyền các sự kiện, đặc biệt là những nội dung "nóng," chủ đề nhạy cảm theo đúng định hướng của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Thời gian tới, TTXVN mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, động viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc phối hợp thông tin tuyên truyền - Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh.

Cũng trong chiều 15/6, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, chúc mừng Hội Nhà báo Việt Nam và Báo Đại đoàn kết.

Đến thăm Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn chúc lãnh đạo, cán bộ Hội và hội viên - những nhà báo trong cả nước luôn mạnh khỏe, tinh thông nghiệp vụ, phát huy bề dày truyền thống 93 năm Báo chí cách mạng Việt Nam để giữ vững đạo đức nghề nghiệp với phương châm "Bút sắc, lòng trong, mắt sáng;" chúc đội ngũ phóng viên, nhà báo sẽ luôn phát huy bản lĩnh chính trị, đạo đức, nghề nghiệp, tự hào là nơi nhân dân gửi gắm niềm tin, chuyển tải chân thực nhất muôn mặt đời sống xã hội; tích cực đấu tranh chống các biểu hiện: lệch lạc tư tưởng, suy thoái đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí và xa dân.

Thời gian tới, ông Trần Thanh Mẫn hy vọng đội ngũ những người làm báo sẽ phối hợp chặt chẽ với các cấp Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam để làm tốt hơn, mạnh hơn và có hiệu quả hơn chức năng giám sát - phản biện xã hội, nhất là tích cực tham gia phát hiện, đưa ra ánh sáng những vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã xác định. Là thành viên quan trọng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tiếp tục thể hiện vai trò là mái nhà lớn để đại diện, bảo vệ đội ngũ làm báo cả nước, tạo điều kiện cho họ thực hiện tốt nhất nhiệm vụ định hướng thông tin cho xã hội, góp phần xây dựng đất nước phát triển.

Gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo Đại đoàn kết, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị thời gian tới, Báo sẽ tập trung tuyên truyền mạnh, có những bài xã luận, những bài viết phân tích sâu sắc để phản bác lại luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của những phần tử gây rối thời gian qua để ủng hộ chủ trương của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam.

Ông Trần Thanh Mẫn mong muốn Báo Đại đoàn kết sẽ sâu sắc hơn nữa trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam phát động; tiếp tục ủng hộ chủ trương đường lối của Đảng, chính sách phát luật của Nhà nước, ủng hộ công cuộc đổi mới của đất nước, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác đối ngoại, xây dựng hệ thống chính trị của đất nước./.

Phúc Hằng (TTXVN/Vietnam+)