Bước ngoặt lịch sử Châu Á-TBD

Bước ngoặt lịch sử

Ngày 30/8 là ngày của sự thay đổi mang tính lịch sử trên chính trường Nhật Bản: Đảng đối lập DPJ trở thành đảng đa số tại  Hạ viện.