Chủ đề: Đối thoại Shangri-La lần thứ 12

Bài phát biểu của Thủ tướng mang tính dẫn dắt dư luận

Bài phát biểu của Thủ tướng mang tính dẫn dắt dư luận

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Singapore, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh: Đối thoại Shangri-La 12 đảm bảo tính cởi mở và rất thẳng thắn trong trao đổi các vấn đề an ninh.

Bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đề cập đến vấn đề Biển Đông một cách đầy đủ, đúng mực, mang tính dẫn dắt dư luận và xã hội, được đưa ra đúng thời điểm chờ đợi của các quốc gia trong khu vực.