Chủ đề: Fidel Castro từ trần

[Photo] Cuộc đời lãnh tụ Cuba Fidel Castro qua ảnh Châu Mỹ

Cuộc đời lãnh tụ Cuba Fidel Castro qua ảnh

Fidel Castro vẫn luôn là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn, một biểu tượng về một con người kiên cường đấu tranh cho tinh thần độc lập dân tộc và vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của con người.
[Mega Story] Fidel Castro - Người viết nên huyền thoại Cuba Châu Mỹ

Fidel Castro - Người viết nên huyền thoại Cuba

Lãnh tụ Cuba Fidel Castro luôn là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn, một biểu tượng về một con người kiên cường đấu tranh cho tinh thần độc lập dân tộc và vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của con người.