Thứ Hai, Tháng Giêng 21/01/2019

Chủ đề

Giải Nobel 2011

Về tay người Mỹ

Kinh tế

Về tay người Mỹ

Giải Nobel Kinh tế năm 2011 đã về tay hai nhà kinh tế người Mỹ nhờ công trình nghiên cứu về mối quan hệ giữa các chính sách kinh tế.

Công bố Nobel Y học

Khoa học

Công bố Nobel Y học

Ủy ban giải thưởng Nobel đã quyết định trao giải thưởng Nobel Y học năm 2011 cho công trình nghiên cứu về hệ thống miễn dịch.