Chủ đề: Thương vụ EVN Telecom

EVN Telecom về tay ai? Doanh nghiệp

EVN Telecom về tay ai?

Theo tin từ Hanoi Telecom, hãng viễn thông này đang muốn mua lại băng tần 3G và toàn bộ cơ sở hạ tầng mạng 3G của EVN Telecom.