Xóa sổ chợ Long Biên? Xã hội

Xóa sổ chợ Long Biên?

Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Long Biên sẽ bị xóa sổ, theo quy hoạch mạng lưới bán buôn bán lẻ trên địa bàn Hà Nội đến 2020.