Da Nang chi hon 24 ty dong xay dung tuyen ong moi cap nuoc tho hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng triển khai xây dựng mới một tuyến ống đoạn qua sông Cầu Đỏ nhằm đảm bảo nguồn nước ngọt thô cho Nhà máy nước Cầu Đỏ và Nhà máy nước Sân bay xử lý, cung cấp nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng giao Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng triển khai xây dựng mới một tuyến ống Diuke D1200 HDPE qua sông Cầu Đỏ về hồ chứa Nhà máy nước Cầu Đỏ, kinh phí thực hiện hơn 24 tỷ đồng, hoàn thành trước ngày 30/5/2019 nhằm đảm bảo cấp nước thô an toàn trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, vận hành trạm bơm phòng mặn An Trạch đảm bảo công suất tối thiểu đạt 240.000 m3/ngày đêm trong trường hợp nguồn nước thô tại Cầu Đỏ không thể khai thác được.

Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng có trách nhiệm thực hiện duy tu, bảo dưỡng định kỳ hệ thống máy bơm, đảm bảo không xảy ra sự cố trong quá trình vận hành; thực hiện kiểm tra chất lượng, mức độ an toàn trong quá trình vận hành của tuyến ống D1200 DI hiện trạng theo quy định về bảo trì, bảo dưỡng mạng lưới đường ống cấp nước và thực hiện biện pháp cải tạo, sửa chữa nếu xét thấy cần thiết, nhằm đảm bảo mục tiêu vận hành tối đa công suất trạm bơm cấp nước thô.

[Hà Nội tăng công suất khai thác nước sạch từ nguồn sông Hồng]

Sau khi hoàn thành, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng triển khai các biện pháp cải tạo, hạ cao độ tuyến ống Diuke hiện trạng (2D1000 - hệ thống đường ống cũ, đoạn qua sông Cầu Đỏ) để đảm bảo hoạt động ổn định lâu dài.

Ông Hồ Hương, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng cho biết: Tuyến đường ống cũ cung cấp nước từ trạm bơm An Trạch về Nhà máy nước Cầu Đỏ xây dựng đã lâu, nên hiện không đảm bảo cung cấp nước cho nhà máy.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Công ty đang khẩn trương xây dựng tuyến ống mới, đoạn qua sông Cầu Đỏ và phấn đấu hoàn thành theo kế hoạch được giao, nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp nước cho thành phố Đà Nẵng trong mùa khô năm 2019.

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng giao Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng có trách nhiệm hoàn thiện phương án lâu dài, nhằm đảm bảo nguồn nước thô cho Nhà máy nước Cầu Đỏ và Nhà máy nước Sân bay, phối hợp cùng ngành chức năng báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 25/1/2019./.


Nguyễn Sơn (TTXVN/Vietnam+)