Hội đồng Tiền lương Quốc gia sẽ họp bàn về phương án tăng lương tối thiểu năm 2016 vào cuối tháng 7. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa gửi Hội đồng tiền lương Quốc gia có mức tăng từ 16-17% so với năm 2015.

Theo đó, các mức lương tối thiểu của 4 vùng năm 2016 dự kiến sẽ được tăng từ 350.000 - 550.000 đồng/mức.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Mai Đức Chính cho biết, để đưa ra được mức đề xuất này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dựa vào một số dự báo như: Chỉ số giá tiêu dùng tăng khoảng 5%/năm, tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5%/năm, năng suất lao động xã hội tăng khoảng 3-3,5%/năm.

Phương án tăng lương năm 2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cụ thể như sau: Lương vùng 1 là 3,65 triệu đồng/tháng tăng 550.000 đồng (17,7%); lương vùng 2 là 3,2 triệu đồng tăng 450.000 đồng (16,3%), vùng 3 là 2,8 triệu đồng tăng 400.000 đồng (16,6%), vùng 4 là 2,5 triệu đồng tăng 350.000 đồng (16,2%).

Với mức tăng này, lương tối thiểu sẽ đáp từ từ 86-88% nhu cầu sống tối thiểu.

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cũng căn cứ vào việc Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định từ ngày 1/1/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Vì vậy, phương án tăng lương tối thiểu được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tính toán đến yếu tố tránh gây đột biến về chi phí của doanh nghiệp. Tuy nhiên, mức tăng phải bù đủ trượt giá (dự kiến khoảng 5%/năm) và tăng theo mức tăng năng suất lao động khoảng 3-3,5%/năm để cải thiện tiền lương của người lao động.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, việc tăng lương tối thiểu vùng phải đảm bảo thực hiện lộ trình đến năm 2017, mức lương tối thiểu bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ.

So với năm ngoái, tỷ lệ tăng lương Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm nay đưa ra đã giảm mạnh. Năm 2014, phương án tiền lương năm 2015 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tăng tới 23-26% so với mức lương tối thiểu năm 2014. Khi diễn ra thương lượng, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã giảm mức đề xuất tăng lương năm 2015 từ 3,5 triệu đồng/tháng xuống 3,2 triệu đồng/tháng. Đại diện Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng điều chỉnh mức đề xuất từ 3 triệu đồng/tháng lên 3,1 triệu đồng/tháng./.

Mức lương tối thiểu vùng năm 2015 áp dụng ở 4 vùng là: Vùng 1: 3.100.000 đồng/tháng, vùng 2: 2.750.000 đồng/tháng, vùng 3: 2.400.000 đồng/tháng, vùng 4: 2.150.000 đồng/tháng. Mức lương này cao hơn mức lương tối thiểu vùng năm 2014 từ 250.000-400.000 đồng/mức và tăng trung bình 15%./.