Dai hoi Thi dua yeu nuoc lan thu III cua Van phong Chu tich nuoc hinh anh 1Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chiều 25/9, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III, giai đoạn 2020-2025.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Thực hiện đồng bộ 4 khâu: Phát hiện-Bồi dưỡng-Tổng kết-Nhân điển hình tiên tiến

 Phát biểu khai mạc Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung cho biết trong 5 năm qua, Văn phòng Chủ tịch nước đã ra sức phấn đấu, khắc phục khó khăn, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; chung sức, đồng lòng thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, trọng tâm phục vụ tốt hoạt động đối nội, đối ngoại của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước.

Với kết quả đạt được trong thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020, Văn phòng Chủ tịch nước được đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, hai năm liên tiếp được tặng Cờ Thi đua Chính phủ.

Nhiều đơn vị, tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ... cùng nhiều hình thức khen thưởng cao quý khác của Đảng, Nhà nước.

Theo Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Đại hội Thi đua lần thứ III có nhiệm vụ đánh giá kết quả, tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm từ thực tiễn tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước; thực hiện công tác khen thưởng, biểu dương, tôn vinh tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong công tác.

Dai hoi Thi dua yeu nuoc lan thu III cua Van phong Chu tich nuoc hinh anh 2Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung phát biểu khai mạc đại hội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong thời gian tới.

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà cho biết trong 5 năm qua, Văn phòng Chủ tịch nước thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị: Nghiên cứu, tham mưu, tổ chức phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước triển khai chương trình hoạt động đối nội, đối ngoại, công tác thi đua, khen thưởng Nhà nước; nghiên cứu, tham mưu xây dựng bộ máy, kiện toàn đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thi đua phòng chống tham nhũng, quan liêu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Bên cạnh việc tổ chức các phong trào thi đua thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Văn phòng Chủ tịch nước tích cực hưởng ứng, triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động thông qua những hành động thiết thực, cụ thể.

[Tôn vinh 10 công nhân viên chức lao động là điển hình thi đua yêu nước]

Lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày thành lập, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức triển khai các phong trào thi đua do Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp phát động; phối hợp các đoàn thể cơ quan tổ chức phong trào thi đua yêu nước.

Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Văn phòng Chủ tịch nước kịp thời phát hiện, giới thiệu, bồi dưỡng và nhân rộng tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới, tạo sức lan toả trong cơ quan; thực hiện đồng bộ 4 khâu: phát hiện-bồi dưỡng-tổng kết-nhân điển hình tiên tiến.

Công tác thi đua khen thưởng ngày càng đi vào thực chất, khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích, công khai, công bằng, đúng quy trình thủ tục, chú trọng đối với người lao động trực tiếp.

Dai hoi Thi dua yeu nuoc lan thu III cua Van phong Chu tich nuoc hinh anh 3Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng bà Nguyễn Thị Phương Thủy, Phó Vụ trưởng, Thư ký Phó Chủ tịch nước. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà nêu rõ mục tiêu nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới, tạo sức lan tỏa tích cực trong cơ quan.

Các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả gắn với việc tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của Văn phòng Chủ tịch nước; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo đúng quy trình Luật Thi đua, khen thưởng; nâng cao vai trò, vị trí và chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Văn phòng Chủ tịch nước.

Nêu cao ý thức trách nhiệm mỗi cán bộ, đảng viên

Biểu dương những kết quả trong phong trào thi đua yêu nước của Văn phòng Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định: "Trong 5 năm qua, từng đồng chí, từng đơn vị luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy, hoàn thành công việc, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu của Văn phòng Chủ tịch nước. Làm tốt công việc hàng ngày là thực hiện tốt công tác thi đua như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn 'làm mau hơn, làm tốt hơn, làm nhiều hơn.'"

Phó Chủ tịch nước đề nghị, các cán bộ, đảng viên của Văn phòng Chủ tịch nước quyết tâm xây dựng Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước trong sạch, vững mạnh, phấn đấu đạt, vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra; đẩy mạnh nhiều nội dung mới, sáng tạo trong từng công việc gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch nước mong muốn cán bộ, đảng viên Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu cho Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước trong thời gian tới để góp phần phục vụ tốt các sự kiện trọng đại của đất nước trong thời gian tới như: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X…

Bên cạnh đó, cán bộ, công nhân viên chức Văn phòng Chủ tịch nước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc; tập trung chăm lo đời sống, vật chất tinh thần cho cán bộ, nhân viên; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tư tưởng chính trị để đáp ứng yêu cầu của các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015-2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Chủ tịch nước vì đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tại Đại hội, lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 với chủ đề "Đoàn kết, kỷ cương, năng động, sáng tạo, hiệu quả, thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2020-2025" và trao Cờ Thi đua, Bằng khen của Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước tặng các cá nhân, tập thể trong phong trào thi đua đua yêu nước giai đoạn 2015-2020./.

Diệp Trương (TTXVN/Vietnam+)