Ton vinh 10 cong nhan vien chuc lao dong la dien hinh thi dua yeu nuoc hinh anh 1Họp báo và thông tin về Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ X. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ X (2020-2025) sẽ diễn ra ngày 28/9 tại Hà Nội. Chủ đề đại hội là “Đổi mới sáng tạo, thi đua thúc đẩy năng suất lao động, phát triển bền vững đất nước”.

Đây là thông tin được đưa ra tại buổi hội nghị giao ban báo chí quý 3 và thông tin về Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ X do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức ngày 22/9 tại Hà Nội.

Tham dự Đại hội có 464 đại biểu, trong đó 450 tập thể, cá nhân được lựa chọn, giới thiệu từ đại hội, hội nghị điển hình tiên tiến các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương. Có 78 đại biểu là công nhân lao động trực tiếp sản xuất, công tác, chiếm 21,4%.

Đại hội thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động sẽ tuyên dương 10 điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu nhất và lựa chọn 15 điển hình đại diện cho các tập thể và cá nhân xuất sắc tiêu biểu đi dự Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ X.

Trong 5 năm qua, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác thi đua, khen thưởng, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phát động, phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động có bước trưởng thành, phát triển cả bề rộng và chiều sâu; thu hút hàng triệu công nhân, viên chức, lao động ở các ngành nghề, địa phương, cơ sở, trong mọi thành phần kinh tế tham gia, đạt những kết quả tích cực, đóng góp thiết thực vào thành tựu chung của đất nước.

Trong giai đoạn vừa qua, công nhân, viên chức, lao động đã có 1.044.973 sáng kiến, giải pháp kỹ thuật làm lợi 198.690 tỷ đồng. Tổng số đề tại nghiên cứu khoa học là 74.959 đề tài, những đề tài này đã được ứng dụng và mang lại lợi ích kinh tế 331.299 tỷ đồng.

[Thủ tướng chủ trì cuộc họp Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương]

Ông Nguyễn Văn Toản, Phó trưởng ban phụ trách Ban Kinh tế-xã hội và Thi đua khen thưởng (Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam) cho biết, giai đoạn 2020-2025, chủ đề phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động cả nước là “Đổi mới sáng tạo, thi đua thúc đẩy năng suất lao động, phát triển bền vững đất nước”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện tốt 4 phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đổi mới, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Tổng Liên đoàn phát động, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”. Quan tâm phát động phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề với nội dung, hình thức phù hợp thực tiễn của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đảm bảo khả thi và hiệu quả.

Bên cạnh đó, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam sẽ đổi mới nội dung, hình thức tổ chức thi đua và công tác khen thưởng; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới, cách làm hay. Phát động đợt thi đua cao điểm “Vượt thách thức, đón thời cơ sau dịch COVID-19” nâng cao năng suất lao động, hiệu suất công tác trong các cấp công đoàn; đồng hành cùng doanh nghiệp, người sử dụng lao động thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh; bảo đảm đời sống, việc làm cho đoàn viên và người lao động./.         

Hồng Kiều (Vietnam+)