Dak Nong lap doan giam sat viec thu hoi dat tu cac nong, lam truong hinh anh 1Nông dân tập trung thu hoạch lúa Đông Xuân trên cánh đồng Buôn Chóah (Đắk Nông). (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa thành lập đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đối với diện tích đất thu hồi từ các nông, lâm trường giai đoạn 2016-2021.

Đoàn giám sát do Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông làm trưởng đoàn, sẽ đánh giá tổng thể các kết quả, các tồn tại, hạn chế; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân, tổ chức và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng diện tích đất thu hồi từ các công ty nông, lâm nghiệp; nông, lâm trường giao về địa phương quản lý trong thời gian tới.

[Đẩy mạnh việc đưa đất của các dự án ‘treo’ vào khai thác, sử dụng]

Việc giám sát các nội dung trên đây sẽ liên quan tới các sở: tài nguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn; ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các công ty nông, lâm nghiệp và một số đơn vị liên quan. Thời gian từ tháng 5-12/2022.

Theo Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp Đắk Nông, sau khi tái lập tỉnh (năm 2004), Đắk Nông có 16 nông, lâm trường quốc doanh với tổng diện tích đất được giao hơn 340.000ha, chiếm hơn 50% tổng diện tích của tỉnh.

Sau khi thực hiện đề án sắp xếp, đổi mới theo Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh, tổng diện tích đất các nông, lâm trường quản lý giảm còn hơn 282.000ha, phần còn lại với hơn 58.000ha được giao về địa phương quản lý./.

Hưng Thịnh (TTXVN/Vietnam+)