Doan Kiem tra cua Bo Chinh tri lam viec voi Tinh uy Binh Phuoc hinh anh 1Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 5/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị về việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW (Đoàn 1152) đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước.

Buổi làm việc nhằm thông báo dự thảo báo cáo kết luận của Đoàn kiểm tra 1152 tới Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần của Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tại buổi làm việc, Phó Trưởng đoàn 1152 Nguyễn Sỹ Hiệp đã báo cáo dự thảo kết luận kiểm tra tại Bình Phước.

Theo báo cáo đánh giá, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã chủ động xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết trong toàn đảng bộ, ban hành nhiều văn bản triển khai có tính khả thi cao, các đảng bộ trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ và nhân dân. Kết quả sau sắp xếp, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ bước đầu được thu gọn, hoạt động có hiệu quả.

Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra những hạn chế của Bình Phước trong việc triển khai các nghị quyết về đánh giá cán bộ vẫn còn yếu, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, bản, khu phố còn chậm so với kế hoạch...

[Đoàn công tác Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông]

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh ý nghĩa của việc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Nghị quyết số 26 gắn với Nghị quyết 18 của Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đây là nhiệm vụ then chốt nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chiến lược đáp ứng yêu cầu mới về phát triển của đất nước, tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị các cấp.

Ông Vương Đình Huệ đã đánh giá cao sự quyết tâm chính trị của tỉnh; quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương xây dựng được những mục tiêu, nhiệm vụ rõ ràng, có trọng tâm, trọng điểm. Tỉnh đã tổ chức triển khai quyết liệt, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tính đồng thuận cao.

Doan Kiem tra cua Bo Chinh tri lam viec voi Tinh uy Binh Phuoc hinh anh 2Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá điểm sáng của Bình Phước là coi trọng công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, nhất là đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ dưới 40 tuổi, nữ giới, là đồng bào dân tộc, đáp ứng được yêu cầu của công việc; thực hiện nhiều nội dung thí điểm của Nghị quyết 26-NQ/TW...

Bên cạnh đó, Bình Phước thực hiện tốt Nghị quyết 18 và 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; qua đó tỉnh đã chủ động rà soát, bổ sung kịp thời các quy định về công tác tổ chức, bộ máy cán bộ; chuẩn bị đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh và các đảng bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng yêu cầu.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bình Phước tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về các nghị quyết của Đảng; thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Về xây dựng đội ngũ cán bộ cần bảo đảm cơ cấu về giới, dân tộc, độ tuổi, chống hiện tượng chạy chức, chạy quyền trong đội ngũ cán bộ…

Trước đó, ngày 7/5/2019, tại Tỉnh ủy Bình Phước, Đoàn kiểm tra 1152 của Bộ Chính trị đã triển khai quyết định kiểm tra và tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ," gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả."

Đoàn kiểm tra Bộ Chính trị đã tiến hành kiểm tra tại Thành ủy Đồng Xoài, huyện Bù Gia Mập, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước./.

Dương Chí Tưởng (TTXVN/Vietnam+)