Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Đồng bằng sông Hồng là vùng dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tám tháng, với vốn đầu tư là 5,68 tỷ USD của 451 dự án cấp mới và 157 dự án tăng vốn, chiếm 42,6% ​trong tổng vốn đầu tư của cả nước là 13,33 tỷ USD.

Theo số liệu thống kê của Cục Đầu tư Nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lũy kế đến 20/8, khu vực Đồng bằng sông Hồng hiện đang có tổng số 5.738 dự án đầu tư nước ngoài hoạt động, với tổng vốn đăng ký đạt 64,8 tỷ USD và chiếm 25,1% tổng vốn đầu tư của cả nước.

Trong đó, Bắc Ninh là địa phương dẫn đầu về thu hút FDI với 93 dự án cấp mới và 52 dự án tăng vốn với tổng số vốn đầu tư cả cấp mới và tăng vốn là 3,33 tỷ USD chiếm 58,6% tổng vốn đầu tư của vùng trong 8 tháng. Trong đó phải kể đến dự án Công ty SamSung Display Việt Nam, có số vốn đầu tư tăng thêm là 3 tỷ USD (dự án này được cấp phép năm 2014 với số vốn đầu ban đầu là 1 tỷ USD tại Khu công nghiệp Yên Phong 1, Bắc Ninh.

Kế đến, Thành phố Hà Nội đứng thứ hai về trong về độ hấp dẫn đối với dòng vốn ngoại, với 207 dự án cấp mới và 32 dự án tăng vốn, có tổng giá trị là 569,3 triệu USD, chiếm 10% tổng số vốn đầu tư của vùng.

Báo cáo cho thấy, với số vốn thu hút khá sát nút 474,3 triệu USD và chiếm 8,3% tổng vốn đầu tư, thành phố Hải Phòng là địa phương thu hút vốn FDI đứng thứ 3 trong vùng. Trái lại, Thái Bình lại biết đến là là tỉnh thu hút thấp nhất trong vùng, với vốn đầu tư nước ngoài “vẻn vẹn” 5,2 triệu USD chiếm 0,1% vốn đầu tư cả vùng.

Khu vực Đồng bằng sông Hồng bao gồm 11 tỉnh, thành phố, bao gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hà Nam, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình./.