Trong năm 2020, dưới tác động của dịch COVID-19, đời sống của đồng bào Khmer Sóc Trăng cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm và sâu sát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các cấp, ngành trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, đời sống vật chất, tinh thần của người Khmer Sóc Trăng đã được nâng cao.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, sư sãi và đồng bào Khmer đón Tết Chôl Chnăm Thmây năm nay trên tinh thần chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh; đón tết trên tiêu chí tiết kiệm, hiệu quả, an toàn cho bản thân và gắn bó cộng đồng./.

(Vnews/Vietnam+)