Tiệm cắt tóc nam ở số 6 Tràng Thi được Nhà nước thành lập trước năm 1957, khi đất nước vẫn đang ở trong thời kỳ bao cấp. Trải qua bao thăng trầm, biến cố của lịch sử, cửa hàng cắt tóc Mậu Dịch vẫn tồn tại đến ngày hôm nay.

Khách đến tiệm cắt tóc này ngoài việc được phục vụ nhẹ nhàng, thanh lịch còn được tận hưởng cảm giác về một Hà Nội xưa. Dù biển hiệu đề "Cắt tóc nam" nhưng hiệu cắt tóc này thường được người dân gọi bằng cái tên thân thương "Tiệm cắt tóc Mậu Dịch"./.

(Vnews/Vietnam+)