Quy định hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do COVID-19 được tạm hoãn đóng vào quỹ hưu trí tử tuất sẽ được sửa đổi theo hướng giảm điều kiện để nhiều doanh nghiệp có thể tiếp cận hơn.

Đây là nội dung của tờ trình ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trình Chính phủ phê duyệt.

Theo đề xuất của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, điều kiện để người sử dụng lao động được tạm hoãn đóng vào quỹ hưu trí tử tuất được sửa đổi từ "người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố dịch" xuống còn "giảm từ 20%."

Giam dieu kien ho tro doanh nghiep tam hoan dong quy huu tri tu tuat hinh anh 1Việc điều chỉnh giảm điều kiện này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp. (Ảnh minh họa: PV/Vietnam+)

Việc điều chỉnh giảm điều kiện này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thuận lợi hơn khi tiếp cận gói hỗ trợ trong giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh hiện nay.

[Doanh nghiệp được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất hết tháng 12]

Với phương án này, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội dự kiến có khoảng 70% số doanh nghiệp đủ điều kiện được nhận hỗ trợ. Giả định có khoảng từ 30%-50% số doanh nghiệp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, tương ứng khoảng từ 120.000-200.000 doanh nghiệp với khoảng từ 3,2-5,4 triệu lao động được tạm dừng đóng với số tiền giảm một tháng khoảng từ 3.969 tỷ đồng đến 6.618 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tính đến ngày 31/7, có 1.739 đơn vị sử dụng lao động đã được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất cho 164.529 người lao động, với tổng kinh phí hơn 602 tỷ đồng.

Hồi tháng 8, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn số 2533/BHXH-BT hướng dẫn bảo hiểm xã hôi các địa phương về việc tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất.

Cụ thể, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đã tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất nay vẫn còn gặp khó khăn thì được tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, tối đa đến hết tháng 12/2020. 

Ngoài ra, với người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đảm bảo đủ các điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (lần đầu) thực hiện theo quy định hiện hành và các văn bản hướng dẫn thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trước đây của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa đến hết tháng 12.

Giam dieu kien ho tro doanh nghiep tam hoan dong quy huu tri tu tuat hinh anh 2(Ảnh minh họa: PV/Vietnam+)

Thẩm quyền, thủ tục hồ sơ, trình tự thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 04/5/2020 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp cơ quan bảo hiểm xã hội để hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định. 

Trong bối cảnh các đơn vị, doanh nghiệp bị tác động bởi dịch bệnh COVID-19, Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn chủ động thực hiện nhiều giải pháp để kịp thời đảm bảo an sinh xã hội cho người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, doanh nghiệp theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ quản lý Nhà nước./.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến hết tháng 7, tổng số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp tính theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 11.106 tỷ đồng (632.141 người có quyết định trợ cấp thất nghiệp).

Ước tính đến hết tháng 8 số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp tính theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp khoảng 12.500 tỷ đồng (khoảng 720.000 người có quyết định trợ cấp thất nghiệp).

Hồng Kiều (Vietnam+)