Giới thiệu cách chế tác nhạc cụ của người Khơ Mú tới khán giả Hà Nội

Chương trình đã giới thiệu tới công chúng Thủ đô Hà Nội cách chế tác các loại nhạc cụ truyền thống và những hình thức diễn xướng dân gian của đồng bào Khơ Mú.
PV (Vietnam+)