(Ảnh minh họa: Doãn Tấn/TTXVN)

Ngày 12/9, Đoàn công tác Trung ương do ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng các vị Thường trực Thành ủy, tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tham dự buổi làm việc.

Trong cả hai nhiệm kỳ (2010-2015, 2015-2020), Thành ủy Hà Nội đã xây dựng, ban hành chương trình về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đây là cách làm sáng tạo của Thành ủy Hà Nội, thể hiện quyết tâm cao trong công tác này. Ban Nội chính Trung ương đã ghi nhận Hà Nội là tỉnh, thành phố duy nhất trong cả nước có chương trình riêng của Thành ủy, có Ban Chỉ đạo chương trình phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

10 năm qua, Thành ủy Hà Nội đã thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí một cách bài bản, thường xuyên liên tục. Thành ủy Hà Nội xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài và quyết liệt trong công tác chỉ đạo thực hiện.

Các cấp, các ngành đã chủ động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với công tác “Xây dựng và chỉnh đốn Đảng,” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…

Nhờ vậy, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Ở một số lĩnh vực, tình trạng tham nhũng, lãng phí đã được đẩy lùi, kiềm chế, ngăn chặn, nâng cao vị thế, uy tín của Thủ đô, củng cố lòng tin của nhân dân.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tăng cường.

Các cơ chế, chính sách, chế độ định mức, tiêu chuẩn, nhất là trên một số lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng như đầu tư, tài chính, ngân hàng, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, công tác cán bộ… được rà soát, sửa đổi, bổ sung, công khai, minh bạch.

Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử được chú trọng; nhiều vụ án tham nhũng được đưa ra xét xử nghiêm minh, được dư luận đánh giá cao, nhân dân đồng tình ủng hộ.

Đặc biệt, Hà Nội còn thành công trong việc phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội, các cơ quan báo chí và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí…

Tuy nhiên, tình hình tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn Hà Nội vẫn còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp trên nhiều lĩnh vực.

Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đã được triển khai nhưng chưa sâu rộng; công tác phát hiện tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ còn ít.

Hiệu quả một số giải pháp về phòng chống tham nhũng, lãng phí còn chưa cao; công tác điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án tham nhũng còn kéo dài, việc thu hồi tài sản còn hạn chế; công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn sơ hở…

Về việc thực hiện kiến nghị của Đoàn kiểm tra theo Kế hoạch số 16-KH/BCĐTW ngày 5/8/2013 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Thành ủy Hà Nội đã thường xuyên chỉ đạo các ngành chức năng tập trung phối hợp giải quyết, thụ lý, điều tra, truy tố, xét xử theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Đối với 6 vụ việc, vụ án được Đoàn kiểm tra yêu cầu xử lý, đến nay các cơ quan chức năng đã phối hợp với các quận, huyện giải quyết xong 4 vụ việc, còn 2 vụ việc đang chờ ý kiến của các cơ quan có liên quan.

Trong thời gian tới, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Thành ủy Hà Nội đã xác định 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp chỉ đạo thực hiện. Trong đó tập trung vào việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan tổ chức; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung các cơ chế, chính sách, bảo đảm thực hiện công khai, minh bạch trên các lĩnh vực; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng,Thanh tra Nhà nước và giám sát của Hội đồng Nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải xác định đây là dịp để Hà Nội đánh giá lại, nhận diện hạn chế và đề ra các giải pháp trong công tác phòng, chống tham nhũng. Đây là công việc vừa cấp bách, vừa lâu dài, thường xuyên. Phòng chống tham nhũng nếu thực hiện tốt sẽ quyết định xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức các cấp.

Theo đồng chí Hoàng Trung Hải, để đạt mục tiêu phòng, chống tham nhũng trong cán bộ đảng viên, trước hết phải hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, nhất là chế độ, tiêu chuẩn định mức. Tham nhũng “vặt” ở hệ thống bộ máy hành chính rất khó kiểm soát, do đó phải thể chế hóa và kiểm soát từng công đoạn. Việc thành phố triển khai hệ thống dịch vụ công mức độ 3 cấp phường nhằm từng bước hạn chế người dân phải đến cơ quan công quyền, hạn chế tiếp xúc trực tiếp, sẽ góp phần giảm thiểu tiêu cực nhũng nhiễu…

Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ chủ động kiện toàn, sắp xếp bộ máy, giảm chi phí, nhũng nhiễu, giảm các đầu mối phòng, ban của thành phố và các đơn vị trực thuộc sở, ngành; đồng thời tăng cường công tác giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố, nhất là đối với những vấn đề nóng, các lĩnh vực nhạy cảm…

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, ông Đinh Thế Huynh đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ thành phố Hà Nội trong công tác phòng, chống tham nhũng những năm qua. Đồng chí đánh giá cao những sáng tạo và kinh nghiệm hay của Hà Nội trong triển khai công tác này.

Trong đó, thành phố Hà Nội rất chú ý nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là vai trò, vị trí người đứng đầu; quan tâm đến việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, các chế độ, định mức tiêu chuẩn; công tác cải cách hành chính, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được đẩy mạnh, đặc biệt là công tác cải cách các thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, ý thức trách nhiệm phục vụ của cán bộ, công chức được nâng lên, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường.

Ông Đinh Thế Huynh cho rằng Hà Nội đã tập trung thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát, thanh tra các hoạt động kinh tế, xã hội, tiếp nhận, xử lý đơn thư để phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố và đưa ra xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, nhất là những vụ án được dự luận quan tâm. Đặc biệt, trong những năm qua Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã thể hiện được bản lĩnh khi thực hiện quyết định khởi tố tại Tòa, một tiền lệ chưa từng có trong lịch sử xét xử tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Đinh Thế Huynh lưu ý Hà Nội cần đề cao hơn nữa trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tính tiên phong, gương mẫu của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ đảng viên và nhân dân; nâng cao năng lực, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chuyên trách về phòng chống tham nhũng; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội…

Đồng chí Đinh Thế Huynh biểu dương thành phố Hà Nội trong thời gian qua đã chỉ đạo kiên quyết việc đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết dịch vụ công…

Thời gian tới, lãnh đạo thành phố Hà Nội cần thường xuyên kiểm tra, nâng cao chất lượng việc cải cách thủ tục hành chính; kiểm soát và xử lý nghiêm những cán bộ nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp…/.