(Ảnh minh họa. Vũ Sinh/TTXVN)

Sáng 15/7, phát biểu tại Hội nghị đánh giá việc thực hiện công tác quản lý giết mổ, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Xuân Việt chỉ rõ hiện nay, Hà Nội mới chỉ kiểm soát được 44% cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn.

Để tiến tới xóa bỏ hết các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm nhỏ lẻ nằm xen khẽ trong khu dân cư, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cần làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá đến người dân cũng như giới thiệu các doanh nghiệp, gương điển hình làm tốt công tác giết mổ gia súc, gia cầm, tránh tình trạng "con sâu bỏ rầu nồi canh."

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Xuân Việt yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội tăng cường công tác thanh kiểm tra các hoạt động giết mổ ra súc gia cầm trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, Đoàn kiểm tra phải xử lý triệt để các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm nhỏ lẻ, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giết mổ gia súc, gia cầm, triển khai hiệu quả Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã ưu tiên, tạo quỹ đất phục vụ đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; vận dụng linh hoạt, sáng tạo, tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp tham gia đầu tư.

Đối với các quận, huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu tổ chức kiểm tra, rà soát, thông báo yêu cầu chấm dứt tình trạng giết mổ nhỏ lẻ, không đủ điều kiện nhất là các cơ sở giết mổ nhỏ, lẻ tại các khu vực xung quanh các nhà máy giết mổ tập trung công nghiệp, bán công nghiệp đã được đầu tư. Thực hiện nghiêm việc cấm giết mổ động vật trong khu vực nội thành, nội thị và những nơi tập trung đông dân cư.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội có sáu cơ sở giết mổ công nghiệp, 14 cơ sở bán công nghiệp, năm cơ sở giết mổ tập trung thủ công và 2.490 điểm, hộ giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ nằm trong khu dân cư không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên trong thời gian qua, công tác quản lý giết mổ gia súc gia cầm, phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Đáng báo động, có đến 70% trong số thực phẩm trên được giết mổ tại các gia đình, điểm giết mổ thủ công không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không được kiểm soát về thú y, dịch bệnh. Đến nay, số lượng thịt gia súc, gia cầm giết mổ có kiểm soát đã tăng lên 44% và tỷ lệ thịt gia súc gia cầm chưa được kiểm soát giảm còn 56% (năm 2013 là 70%)./.