Hình ảnh các cựu binh và binh sỹ Nga trên Quảng trường Đỏ

Ngày 9/5, nước Nga mở màn cho hoạt động kỷ niệm Chiến thắng chủ nghĩa phátxít bằng lễ diễu binh trên Quảng trường Đỏ để “vinh danh chiến thắng của nhân dân Xôviết trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.
(Vietnam+)