Hình ảnh Lễ đón bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật Bài Chòi

Tại Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ đón bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật Bài Chòi Trung bộ Việt Nam là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.
(TTXVN/Vietnam+)