HNX: Lợi nhuận nhóm ngành tài chính chiếm 48,7% toàn thị trường

22 doanh nghiệp nhóm ngành tài chính niêm yết trên HNX có tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019 đạt 10.443 tỷ đồng, chiếm 48,7% tổng lợi nhuận toàn thị trường.
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo thống kê từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), 311/346 doanh nghiệp niêm yết báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 có kết quả hoạt động kinh doanh có lãi với tổng giá trị lãi đạt 23.683 tỷ đồng, tăng 10,06% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp này đạt 21.438 tỷ đồng, tăng 994 tỷ đồng (4,8%) so với năm 2018, có 5/11 ngành có tổng lợi nhuận sau tăng so với năm 2018, trong đó ngành khai khoáng và dầu khí có tỷ trọng tăng lợi nhuận mạnh nhất 45,2%, từ 808 tỷ đồng lên 1.173 tỷ đồng.

[Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó: "Giữ chân" người lao động]

Đáng chú ý, 22 doanh nghiệp thuộc nhóm ngành tài chính có tổng lợi nhuận sau thuế là 10.443 tỷ đồng, chiếm 48,7% tổng lợi nhuận toàn thị trường và là ngành có mức tăng trưởng lợi nhuận 17,3%, cao thứ hai trên HNX.

Ở chiều ngược lại, 36 công ty báo cáo kinh doanh “bết bát” với tổng giá trị lỗ là 2.244,6 tỷ đồng, tăng 109% so với năm 2018. Trong đó, có 6/11 ngành có kết quả kinh doanh lỗ, trong đó ngành công nghiệp có mức tăng lỗ lớn nhất từ 427 tỷ đồng năm 2018 lên 1.270 tỷ đồng năm 2019.

Theo HNX, so sánh số liệu tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trước và sau khi được kiểm toán, có 64 doanh nghiệp (chiếm 18%) có lợi nhuận sau thuế chênh lệch trên 10% và 27 doanh nghiệp có tỷ lệ chênh lệch lên trên 50%. Đặc biệt, 3 doanh nghiệp ghi nhận có lãi năm 2019 tại báo cáo tài chính tự lập song tại báo cáo tài chính kiểm toán lại ghi nhận lỗ và 1 doanh nghiệp có kết quả kinh doanh chuyển từ lỗ sang lãi sau kiểm toán.

HNX cho biết các doanh nghiệp đã giải trình nguyên nhân chênh lệch là do điều chỉnh giảm, ghi nhận doanh thu sang năm 2020, trích lập dự phòng làm tăng chi phí, xác định lại chỉ tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục