HNX xử lý các doanh nghiệp tại UpCoM không công bố báo cáo tài chính

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông tin các doanh nghiệp trên sàn UpCoM không thực hiện công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm từ 3 năm liên tiếp trở lên, sẽ đình chỉ giao dịch cổ phiếu.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Thực hiện công tác giám sát việc tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin và bảo vệ quyền và lợi ích của nhà đầu tư, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết sẽ tăng cường theo dõi, phát hiện các trường hợp vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin báo cáo tài chính của tổ chức đăng ký giao dịch trên thị trường UpCoM.

Về hình thức xử lý vi phạm theo Quy chế của Hội đồng thành viên Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam. Cụ thể, HNX đưa vào diện hạn chế giao dịch cổ phiếu của các tổ chức chậm nộp báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định.

Hơn thế nữa, HNX sẽ đình chỉ giao dịch cổ phiếu của các công ty trong diện hạn chế giao dịch mà không có biện pháp khắc phục, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, không thực hiện công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm, từ 3 năm tài chính liên tiếp trở lên.

Trên thị trường UPCoM hiện nay, HNX cho biết có khá nhiều doanh nghiệp bị đưa vào diện hạn chế giao dịch do chưa công bố báo cáo tài chính năm kiểm toán. Vì vậy HNX đã yêu cầu doanh nghiệp giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục vi phạm. Trong trường hợp tổ chức đăng ký không có biện pháp khắc phục nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện hạn chế giao dịch, HNX sẽ thực hiện đình chỉ giao dịch theo quy định.

Theo HNX, nghĩa vụ công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán của công ty đại chúng được quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC. Theo đó, công ty đại chúng phải công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán nhưng không vượt quá 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Ngoài ra, công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét nhưng không được vượt quá 45 ngày, kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính.

Trường hợp công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ của tổ chức khác hoặc là đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng phải công bố báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét trong thời hạn 5 ngày, tối đa không quá 60 ngày, kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục