Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng bầu.

ttxvn-hai-phong-hdnd-2-9226.jpg
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu tại Kỳ họp. (Ảnh TTXVN phát)

Trong ba ngày (6-8/12), Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã xem xét, cho ý kiến, thông qua nhiều nội dung quan trọng về kinh tế-xã hội năm 2024; chất vấn và trả lời chất vấn; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân thành phố bầu.

Đánh giá cán bộ về uy tín và kết quả thực hiện chức trách

Tại Kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả vai trò và trọng trách là người đại biểu dân cử, phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng để các Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố được thông qua thực sự hiệu quả, sớm đi vào cuộc sống, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và đời sống nhân dân thành phố.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là thời điểm phải “tăng tốc, bứt phá,” để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố.

Trên cơ sở những kết quả, bài học kinh nghiệm rút ra của nửa nhiệm kỳ vừa qua, ông Lê Tiến Châu đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, tăng tốc, quyết liệt thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực theo Nghị quyết, Chương trình hành động của Quốc hội, của Chính phủ, nhất là Nghị quyết 30-NQ/TW, của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bằng sông Hồng, Nghị quyết số số 35/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 của thành phố và các Nghị quyết của Thành ủy.

Đặc biệt, Kỳ họp lần này tổ chức hoạt động đặc biệt quan trọng là lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức danh do Hội đồng Nhân dân thành phố bầu.

Đây là lần lấy phiếu tín nhiệm duy nhất trong nhiệm kỳ, góp phần đánh giá cán bộ về uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; giúp cán bộ thấy được mức độ tín nhiệm và uy tín để tự nhìn lại mình, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ và đặc biệt là chuẩn bị công tác nhân sự cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Kỳ họp đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng bầu, bảo đảm nghiêm túc, đúng nội dung, quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với khối thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố: Ông Phạm Văn Lập, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng có số phiếu tín nhiệm cao đạt 54/62 phiếu (chiếm 87,09% tổng số phiếu thu về); ông Trần Việt Tuấn, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng với 51/62 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 82,25%)...

Đối với khối Ủy ban Nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân có số phiếu tín nhiệm cao đạt 60/62 phiếu (chiếm 96,77%), không có phiếu đánh giá tín nhiệm thấp.

ttxvn-hai-phong-hdnd-1-6985.jpg
Các đại biểu HĐND bỏ phiếu tín nhiệm. (Ảnh TTXVN phát)

Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Vũ Thanh Chương đứng thứ hai về số phiếu tín nhiệm cao, với 57/62 phiếu (chiếm 91,93%), có 2 phiếu đánh giá tín nhiệm thấp.

Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng Đỗ Văn Bình, có số tín nhiệm cao thấp nhất, với 21/62 (chiếm 33,87%) và số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất là 13 phiếu (chiếm 20,96%)...

Tại Kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng đã thực hiện miễn nhiệm chức danh ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố đối với 2 nguyên Giám đốc Sở và bầu bổ sung chức danh ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Giám đốc Sở Công Thương.

Đi thẳng vào trọng tâm vấn đề

Tại Kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng đã tiến hành chất vấn đối với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bùi Văn Kiệm về các nội dung: Việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với giáo viên và học sinh; Sở đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố sắp xếp, sáp nhập các trường học trong khi chưa có phương án sáp nhập đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố; tình trạng dạy thêm, học thêm ở các cấp học trên địa bàn thành phố còn nhiều, hiệu quả không cao...

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bùi Văn Kiệm đã nêu ra các giải pháp và tiến độ cụ thể để xử lý dứt điểm các tồn tại, hạn chế, đồng thời tiếp thu, giải trình làm rõ những vấn đề cử tri và đại biểu quan tâm.

Tiếp nội dung chất vấn, Hội đồng Nhân dân thành phố thực hiện nội dung chất vấn và xem xét trả lời chất vấn đối với Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân về các vấn đề: Chỉ tiêu thu ngân sách của thành phố những năm gần đây đạt thấp; tỷ lệ chi đầu tư phát triển thấp và có xu hướng giảm; kế hoạch và giải pháp đẩy nhanh việc xây dựng nhà ở xã hội; tiến độ xử lý các chung cư cũ trên địa bàn thành phố; kết quả thực hiện đẩy mạnh chỉnh trang đô thị tương xứng với yêu cầu đề ra.

Sau khi nghe báo cáo và trả lời chất vấn của ông Lê Anh Quân, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Văn Lập đánh giá, về cơ bản, những vấn đề đã cam kết tại Kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân thành phố (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) đã được Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo triển khai nghiêm túc, có trách nhiệm với nhiều giải pháp đồng bộ, tạo chuyển biến tích cực và đạt được kết quả cụ thể ở các lĩnh vực: kế hoạch và đầu tư, xây dựng, công thương và giao thông; góp phần quan trọng thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của thành phố năm 2023.

Phần trả lời chất vấn của ông Lê Anh Quân thể hiện quyết tâm của tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng trong công tác chỉ đạo, điều hành giải quyết những khó khăn, tồn tại hiện nay cũng như việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra của năm 2024...

Tại Kỳ họp này, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng đã biểu quyết nhất trí thông qua 27 Nghị quyết, trong đó có các Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh thành phố năm 2024; kết quả giám sát về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố; Đề án Tổ chức chính quyền đô thị thành phố; Biên chế, số người làm việc và hợp đồng lao động trong cơ quan, đơn vị và các hội đặc thù thuộc thành phố Hải Phòng năm 2024; nội dung, mức chi thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố; chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập luyện, huấn luyện và thi đấu của thành phố; Danh mục các dự án đầu tư phải thu hồi đất năm 2024; Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2024...

ttxvn-hai-phong-hdnd-3-3458.jpg
Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng Phạm Văn Lập. (Ảnh TTXVN phát)

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng Phạm Văn Lập đề nghị, ngay sau kỳ họp, Ủy ban Nhân dân thành phố khẩn trương triển khai, cụ thể hóa các Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố bằng những chương trình, kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm kế hoạch.

Năm 2024 là năm tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025. Do đó, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị cần chủ động và linh hoạt trong tổ chức thực hiện; khắc phục khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra.

Cùng đó, thành phố ưu tiên, tập trung các nguồn lực, hoàn thiện các thủ tục để đẩy nhanh tiến độ mở rộng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp mới, xây dựng nhà ở xã hội, Đề án chính quyền đô thị thành phố, Đề án thành lập thành phố thuộc thành phố tại huyện Thủy Nguyên và thành lập đơn vị hành chính quận tại huyện An Dương; tiếp tục đẩy nhanh việc chuyển đổi số ở các ngành, các địa phương, đơn vị; đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền theo hướng thực chất, hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp...

Năm 2023, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, còn nhiều khó khăn, thách thức, song với quyết tâm chính trị cao, tình hình kinh tế-xã hội thành phố Hải Phòng tiếp tục ổn định và phát triển.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 10,34% so với cùng kỳ, đứng trong top 5 các địa phương có mức tăng trưởng cao nhất cả nước; 14/19 chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt và vượt mục tiêu kế hoạch Hội đồng Nhân dân thành phố giao; thu hút đầu tư nước ngoài đạt 3,5 tỷ đô la Mỹ, vượt xa so với kế hoạch Hội đồng Nhân dân thành phố giao.

Hải Phòng đã khánh thành, khởi công và thi công xây dựng nhiều dự án, công trình quan trọng về giao thông, phát triển đô thị, nhà ở xã hội, nông thôn mới kiểu mẫu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục