Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An thông qua 27 Nghị quyết quan trọng

Tại Kỳ họp thứ 21, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An đã thảo luận, xem xét và thông qua 27 nghị quyết quan trọng về các lĩnh vực của địa phương.
Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An thông qua 27 Nghị quyết quan trọng ảnh 1Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An Phạm Văn Rạnh phát biểu. (Nguồn: longan.gov.vn)

Sau hai ngày làm việc, ngày 9/7, Kỳ họp thứ 21 Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An khóa IX đã thành công tốt đẹp, nhiều nghị quyết quan trọng được thông qua.

Tại Kỳ họp này, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An đã thảo luận, xem xét và thông qua 27 nghị quyết quan trọng về các lĩnh vực của địa phương như: Nghị quyết về dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Long An giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết quy định chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố; Nghị quyết về quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi hỗ trợ trực tiếp nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2020...

[Long An: Quyết định một số vấn đề quan trọng về kinh tế, xã hội]

Hội đồng Nhân dân tỉnh phân tích, thảo luận toàn diện về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 6 tháng đầu năm 2020. Qua đó, ghi nhận, đánh giá cao Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh chịu nhiều ảnh hưởng bất lợi của dịch COVID-19, nhưng đã không ngừng nỗ lực, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, đạt kết quả tích cực, đáng trân trọng trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 1,12%; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn hơn 7.900 tỷ đồng, đạt 47,3% so với dự toán được giao.

Trên cơ sở nhận định tình hình 6 tháng cuối năm còn nhiều khó khăn, thách thức, Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An đã thống đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng cần tập trung thực hiện nhằm thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020.

Tỉnh tập trung triển khai thực hiện có chất lượng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Tỉnh tiếp tục theo dõi, thông tin kịp thời về thời tiết, khí hậu, thủy văn, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tiếp tục theo dõi sự ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và thực hiện tốt các giải pháp tại Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.

Tỉnh tập trung triển khai kế hoạch vốn năm 2020 đã giao, điều hòa, cân đối bổ sung các nguồn vốn và giải ngân kịp thời cho các công trình xây dựng cơ bản theo kế hoạch năm 2020; tiếp tục thực hiện xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm gắn với xây dựng thương hiệu hàng hóa của tỉnh; tính toán các phương án cân đối ngân sách dưới tác động giảm nguồn thu do ảnh hưởng của dịch COVID-19...

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An Phạm Văn Rạnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tuyệt đối không lơ là, chủ quan, phải tiếp tục theo dõi sát sao, nắm chắc tình hình, nêu cao trách nhiệm, phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, chủ động, kịp thời ứng phó với dịch bệnh, thiên tai, cùng cả nước vượt qua giai đoạn khó khăn, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016-2020, làm tiền đề để tỉnh Long An bước vào giai đoạn mới vững chắc hơn.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để kịp thời phản ánh, kiến nghị với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan chức năng và hoàn thành tốt hơn nữa trọng trách của người đại biểu nhân dân.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục